Ett inlägg på första maj

Såhär på 1:a maj i en tid när svenska liberaler allt oftare lierar sig med konservativa tycker jag det är värt att lyfta fram liberalers och socialdemokraters gemensamma ansträngningar, framgångar och betydelse. Citatet i bilden nedan har jag hämtat från Anders Johnssons utmärkta text om Liberalerna och arbetarrörelsen i Tidningen NU 30/4 2015. Läs den! … Fortsätt läsa ”Ett inlägg på första maj”

Om låga löner, enkla jobb och platt skatt hos Dagens Arena

Lägre löner, enkla jobb, svagare fackföreningar. Det är tre lösningar på arbetslöshet och integrationsproblem som allt oftare föreslås av olika företrädare för alliansen, oftast av folkpartiet. Jag är väl medveten om att vi har problem på arbetsmarknaden, men jag tycker trots det att de nu så populära lösningarna är alltför enkla. Idag skriver jag hos … Fortsätt läsa ”Om låga löner, enkla jobb och platt skatt hos Dagens Arena”

Så vad står det egentligen i Migrationsverkets prognos?

Jag läste igenom de två senaste veckornas debattinlägg om integration från olika folkpartister. Det slog mig hur samstämmigt några påståenden om antalet asylsökande används. Det slog mig också att flera debattörer snabbt övergår från att diskutera antalet asylsökande till behovet av skolor, vårdcentraler och annan välfärd. De hoppar helt enkelt över det faktum att långt … Fortsätt läsa ”Så vad står det egentligen i Migrationsverkets prognos?”

Sju (7) handläggare och tvåtusen ansökningar

Lyssnade på Godmorgon världen från i helgen om validering, alltså värdering och godkännande av utländska utbildningar och examina så att de kan användas i Sverige. Den senaste veckan har vi ju mångordigt fått höra att det tar för lång tid för utrikes födda att få jobb. Några saker i inslaget fick mig att studsa till: 2011 … Fortsätt läsa ”Sju (7) handläggare och tvåtusen ansökningar”

Arbetsmarknadspolitiken, facket och fp:s väljare

Den valanalys som Folkpartiet presenterade häromveckan visade en stor tillbakagång bland TCO-väljare. Det här tror jag är en viktig förklaring till det breda tappet över hela landet. Tjänstemän finns ju överallt. En sak som saknas i valanalysen är en politisk diskussion om detta. Tjänstemannen förmodas ha lämnat oss av ungefär samma skäl som övriga väljare. … Fortsätt läsa ”Arbetsmarknadspolitiken, facket och fp:s väljare”

Snedvriden uppfattning om väljarna?

Varför värderas inte mittenväljaren? Hen stod för en dryg femtedel av våra röster. Utan dessa skulle vi landat farligt nära 4-procentspärren. Varför verkar de fp-väljare som säger sig stå ”Klart till höger” vara viktigare än de som svarar ”Varken eller”  på en fråga om höger-vänster-sympatier? Mitten-väljarna är ju faktiskt fler. Jag läser folkpartiets valanalys. På … Fortsätt läsa ”Snedvriden uppfattning om väljarna?”

Svagt riksdagsresultat i starka kommuner måste bli en väckarklocka

De tre starkaste fp-kommunerna utanför storstadsregionerna i höstens val var Skinnskatteberg, Landskrona och Dorotea. Här fick vi sammanlagt 7853 röster i kommunalvalet. Endast en fjärdedel av dessa valde att rösta på folkpartiet i riksdagsvalet. Vi tappade alltså tre fjärdedelar av våra väljare på vägen mellan kuvertet för kommun- och riksdagsval. Om vi bara tittar på … Fortsätt läsa ”Svagt riksdagsresultat i starka kommuner måste bli en väckarklocka”

Självbilden, riksdagslistorna och kvinnorepresentationen

Folkpartiet sticker nu ut åt fel håll när det gäller andel kvinnor i riksdagsgruppen. Med anledning av det skriver jag idag i den folkparti-anknutna tidningen NU. Kvinnorepresentationen sjunker, och det är vårt eget fel Vi lurar oss själva om vi tror att den viktigaste förklaringen till att vi har så få kvinnor i riksdagen är … Fortsätt läsa ”Självbilden, riksdagslistorna och kvinnorepresentationen”

Rabattsystem mår nog bra av viss eftertanke

Folkpartiet har drivit på för rabatt för studenter och en breddad grupp pensionärer i kollektivtrafiken i Uppsala län. I sak är vi där överens med (s) om att rabatt för dessa grupper behövs och vi har därför sökt och fått stöd för att utreda dessa frågor. Det handlar inte bara om belopp utan också om … Fortsätt läsa ”Rabattsystem mår nog bra av viss eftertanke”

Folkpartiet i SCB:s partisympatiundersökning för Uppsala län

I veckan kom SCB:s stora partisympatiundersökning. Rikssiffrorna och väljarströmmarna har refererats i de flesta medier, men finns annars på SCB:s hemsida. Något som man också hittar där är ett stort tabellmaterial med statistiken nedbruten på olika sätt. Diagrammet nedan visar folkpartiets siffror i Uppsala län. Här finns dels ett skattat värde, dels osäkerhetsintervallets övre och … Fortsätt läsa ”Folkpartiet i SCB:s partisympatiundersökning för Uppsala län”