Om mig

je presentationsbildJag är liberal och oroad över utvecklingen för det som brukar kallas den generella välfärden, alltså våra gemensamt finansierade trygghetssystem samt vård, skola och omsorg. Partierna, inklusive mitt eget, saknar alltför ofta svar på framtidsfrågorna. Vad vill vi ha ut, hur ska vi prioritera och framförallt hur ska vi ha råd? Som det politiska landskapet ser ut idag kallar jag mig vänsterliberal.

2006 tog jag tog en paus från politik efter 10 år i kommunpolitiken i Vallentuna. Nu, två mandatperioder senare, är jag tillbaka och är vice gruppledare för folkpartiet i landstinget i Uppsala län samt ordförande i arbetsutskottet i länsförbundets styrelse. Här finns en förteckning över de uppdrag jag har (och har haft).

Jag är född 1967 och bor på en gård i Norrvissjö, mellan Björklinge och Månkarbo ett par mil norr om Uppsala. Där bedriver min hustru ekologisk lammuppfödning och vi håller på att bygga upp en biodling. Jag tjänstgör främst som ”månskensbonde” på min fritid. Vi är också jourfamilj på uppdrag av socialtjänsten i Uppsala. Våra egna barn är vuxna.

Till vardags arbetar jag som konsult inom området projekt-, portfölj- och resursstyrning. Jag drev en egen konsultverksamhet med som mest 10 anställda under 7 år men är just nu vanlig anställd. Vid sidan av mitt arbete har jag en del erfarenheter från idrottsrörelsen och har haft uppdrag för Svenska Skridskoförbundet samt arbetat på plats med vinter-OS i Turin.