Politisk CV


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


Sedan sommaren 2019 är jag medlem i socialdemokraterna. Jag har blivit mycket väl mottagen och arbetat så mycket jag orkat och hunnit i valrörelsen 2022. Tyvärr räckte det inte för att vi skulle kunna ta över makten i Enköping, men jag ska ändå göra mitt bästa för att driva socialdemokratisk politik med sikte på ett vänsterstyre 2026.

Jag har ett förflutet i Folkpartiet och Liberalerna som jag lämnade i juni 2018. För den som undrar över orsaken rekommenderas dels inlägget om varför jag senare gick med i Socialdemokraterna samt en kortare text om den direkta orsaken till att jag lämnade L och en lite längre.  Innan dess var jag medlem i 23 år och hann med olika uppdrag på olika nivåer. Mest aktiv var jag mandatperioderna 1998-2002 (gruppledare i majoritet i Vallentuna kommun) och 2014-2018 (vice gruppledare i Region Uppsala, ordförande i arbetsutskottet i Länsförbundet Liberalerna i Uppsala län mm). En kort sammanfattning av mina politiska erfarenheter i form av en lista med uppdrag och lite kommentarer.

Uppdragen blir vad man gör dem till. Min tid i skolstyrelse och grundskolenämnd i Vallentuna på 1990-talet gav mig många tillfällen till kontakter med lärare, föräldrar, elever och skolpersonal. Antagligen är posten som ledamot i en skolstyrelse det uppdrag som ger mest möjlighet till kontakt med andra medborgare. Nu har jag förmånen att ha ett motsvarande uppdrag i Enköping.

Kommunstyrelsearbetet är på många sätt intressantare, helt enkelt för att man där kan påverka inom många olika områden, men man ägnar så gott som all tid åt att träffa andra politiker…

Min tid inom Sveriges Förenade Studentkårer gav mig möjlighet att arbeta tillsammans med studenter från andra utbildningar och ofta med helt andra synsätt än vad jag var van vid från det jämförelsevis likformiga klimatet på KTH.

2023 –Enköpings kommun:
– Ledamot i Kommunfullmäktige
– Ledamot i Kommunstyrelsen
– Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott
– Vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
– Ledamot i styrelsen för Enköpings arbetarekommun

Region Uppsala:
– Ledamot i Regionfullmäktige
– Ersättare i Sjukhusstyrelsen

Samordningsförbundet Uppsala län
-Ersättare i styrelsen

2020 – 2022
– Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun
– Ledamot i styrelsen för Enköpings arbetarekommun

2019
Medlem i socialdemokraterna

2015 – 2018
– Vice gruppledare och ersättare i landstingsfullmäktige till och med 2018-06-19 (från och med februari 2018 endast ersättare i regionfullmäktige)
– Ledamot i Vårdstyrelsen (2015-12-01 – 2018-02-14)
– Ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (t.o.m 2015-12-31 då styrelsen upphör)
– Ledamot i Beredningen för äldre- och funktionsnedsatta (t.o.m. 2015-12-31)
– Ledamot i Regionförbundet Uppsala län (t.o.m. 2016-12-31)
– Ordförande i Arbetsutskottet i styrelsen för Liberalerna i Uppsala län (t.o.m april 2017)
– Ledamot i styrelsen för Liberalerna i Uppsala län (t.o.m 2017-06-07)
– Lämnade Liberalerna i 29 juni 2018.
– Ledamot i styrelsen för Frisinnade klubben i Stockholm
– Medlem i Nätverket för en likvärdig skola.

2014
– Ledamot i Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration, landstinget i Uppsala län
-Ledamot av styrelsen  för kommunföreningen Folkpartiet i Uppsala
– Ordförande i Arbetsutskottet i styrelsen för Folkpartiet i Uppsala län

2013
– Ledamot i Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration, landstinget i Uppsala län

2006-2012
– Passiv medlem i Folkpartiet liberalerna.

2004-2006
– Ledamot, Barn och Ungdomsnämnden i Vallentuna kommun.

2003-2006
– Ordförande, Folkpartiet liberalerna i Vallentuna

1998-2002
– Ledamot av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun samt gruppledare för fp
– Ledamot av kommunstyrelsen
– Ledamot av Folkpartiets kommunalpolitiska råd i Stockholms län

1996-1998
– Ledamot, Skolstyrelsen/Grundskolenämnden i Vallentuna kommun
– Ledamot av styrelsen för Folkpartiet liberalerna i Vallentuna

1995
– För första gången på 10 år medlem i ett politiskt parti, Folkpartiet liberalerna.

1991-1992
– Arbetsgrupp för framtagning av nytt utbildningspolitiskt program för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

1990-1991
– Vice ordförande i Reftec, sektionen för civilingenjörsutbildningar inom Sveriges Förenade Studentkårer, SFS


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.