Politisk CV

Sedan sommaren 2019 är jag medlem i socialdemokraterna.

I juni 2018 lämnade jag Liberalerna. Innan dess var jag medlem i 23 år och hann med olika uppdrag på olika nivåer. Mest aktiv var jag mandatperioderna 1998-2002 (gruppledare i majoritet i Vallentuna kommun) och 2014-2018 (vice gruppledare i Region Uppsala, ordförande i arbetsutskottet i Länsförbundet Liberalerna i Uppsala län mm). En kort sammanfattning av mina politiska erfarenheter i form av en lista med uppdrag och lite kommentarer.

Uppdragen blir vad man gör dem till. Min tid i skolstyrelse och grundskolenämnd i Vallentuna på 1990-talet gav mig många tillfällen till kontakter med lärare, föräldrar, elever och skolpersonal. Antagligen är posten som ledamot i en skolstyrelse det uppdrag som ger mest möjlighet till kontakt med andra medborgare. Nu har jag under några år haft förmånen att ha ett motsvarande uppdrag i Enköping. Kommunstyrelsearbetet är på många sätt intressantare, helt enkelt för att man där kan påverka inom många olika områden, men man ägnar så gott som all tid åt att träffa andra politiker… Min tid inom Sveriges Förenade Studentkårer gav mig möjlighet att arbeta tillsammans med studenter från andra utbildningar och ofta med helt andra synsätt än vad jag var van vid från det jämförelsevis likformiga klimatet på KTH.I ungdomen var jag engagerad i det då hyfsat liberala Moderata ungdomsförbundet men jag gick ur i samband med att de liberala krafterna fick böra skulden för det misslyckade valet 1985.Det dröjde det till 1995 innan jag blev partipolitiskt aktiv igen, då i folkpartiet.

Nu 2018 står jag återigen utanför partipolitiken och det blir tid för reflektion. Kommer att fortsätta försöka påverka #skola, #miljö, #arbetsmarknad#välfärd och #demokrati, men behöver hitta nya plattformar. Det får ta lite tid.

2022 –

 • Ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott i Enköpings kommun.
 • Ersättare i Regionfullmäktige i Region Uppsala

2020 – 2022

 • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun.
 • Ledamot i styrelsen för Enköpings arbetarekommun.

2015 – 2018

 • Vice gruppledare och ersättare i landstingsfullmäktige till och med 2018-06-19 (från och med februari 2018 endast ersättare i landstingsfullmäktige/regionfullmäktige)
 • Ledamot i Vårdstyrelsen (2015-12-01 – 2018-02-14)
 • Ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (t.o.m 2015-12-31 då styrelsen upphör)
 • Ledamot i Beredningen för äldre- och funktionsnedsatta (t.o.m. 2015-12-31)
 • Ledamot i Regionförbundet Uppsala län (t.o.m. 2016-12-31)
 • Ordförande i Arbetsutskottet i styrelsen för Liberalerna i Uppsala län (t.o.m april 2017)
 • Ledamot i styrelsen för Liberalerna i Uppsala län (t.o.m 2017-06-07)
 • Lämnade Liberalerna i 29 juni 2018.
 • Ledamot i styrelsen för Frisinnade klubben i Stockholm
 • Medlem i Nätverket för en likvärdig skola.

2014

 • Ledamot i Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration, landstinget i Uppsala län
 • Landstingskandidat
 • Ledamot av styrelsen  för kommunföreningen Folkpartiet i Uppsala
 • Ordförande i Arbetsutskottet i styrelsen för Folkpartiet i Uppsala län

2013

 • Ledamot i Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration, landstinget i Uppsala län
 • Kandiderar i provval till landstings- och riksdagslistan
 • Något mer aktiv.

2006-2012

 • Passiv medlem i Folkpartiet liberalerna.

2004-2006

 • Ledamot, Barn och Ungdomsnämnden i Vallentuna kommun.

2003-2006

 • Ordförande, Folkpartiet liberalerna i Vallentuna
 • Ombud vid länsförbundet, Folkpartiet liberalerna i Stockholms län.

1998-2002

 • Ledamot av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun
 • Gruppledare
 • Ledamot av kommunstyrelsen
 • Ledamot av Folkpartiets kommunalpolitiska råd i Stockholms län

1996-1998

 • Ledamot, Skolstyrelsen/Grundskolenämnden i Vallentuna kommun
 • Ledamot av styrelsen för Folkpartiet liberalerna i Vallentuna

1995

 • För första gången på 10 år medlem i ett politiskt parti, Folkpartiet liberalerna.

1991-1992

 • Arbetsgrupp för framtagning av nytt utbildningspolitiskt program för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

1990-1991

 • Vice ordförande i Reftec, sektionen för civilingenjörsutbildningar inom Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

1984-1985

 • Ordförande, Moderat Skolungdom vid Rudbeckianska skolan i Västerås

1982-1985

 • Medlem, Moderat skolungdom och Moderata Ungdomsförbundet i Västerås