Avsägelse: Öppenhet och medlemsinflytande kan inte bara vara fina ord


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


Idag har jag avsagt mig ett av mina finaste uppdrag, det som ledamot i styrelsen för Liberalerna i Uppsala län. Det smärtar.

Det är ingen hemlighet att jag ofta kritiserar partiet från vänster och gärna skulle se en förändrad inriktning på politik, tonläge och prioriteringar. Det här handlar inte om det.

Det här handlar om att vi inte kan prata om öppenhet och medlemsinflytande och sedan agera tvärtom. Det är –  anser jag – vad som hände på det extra styrelsemötet i länsförbundet i Uppsala län förra måndagen. Jag har försökt att förlika mig med beslutet, att skaka av mig ilskan, men det går inte över. Jag vill inte vara en del av detta.

Jag har inte ännu tagit ställning i personfrågan, men jag vill säga följande: Ändamålet helgar inte medlen. Om det idag går att göra så här för att påverka åt ett håll går det också vid ett annat tillfälle att göra likadant för att påverka åt ett annat.

Jag vill nu stå fri att påverka både process och politik utan att vara bunden av lojalitet till mitt förbundsstyrelseuppdrag och hoppas ha fortsatt förtroende att fortsätta med med mina politiska förtroendeuppdrag i region Uppsala.

Slutligen. Tack alla jag lärt känna och arbetat med under tre år som AU-ordförande och numera vanlig förbundsstyrelseledamot, men här var jag tvungen att dra en gräns.

Min avsägelse nedan.

Till:
Styrelsen för Liberalerna i Uppsala län och adjungerade sidoorganisationer
Kansliet för Liberalerna i Uppsala län
Valberedningen för Liberalerna i Uppsala län

Avsägelse

Jag, Johan Enfeldt, avsäger mig härmed min post som ledamot i styrelsen för Liberalerna i Uppsala län. Orsaken till detta är hur förbundsstyrelsen hanterat nominering av partiledare och presidium.

Jag var kallad till ett extra styrelsemöte den 29/5 2017. I kallelsen angavs ekonomiska frågor rörande en lokalförening som orsak. Mindre än ett dygn i förväg kompletterades föredragningslistan med en beslutspunkt om nominering av partiledare och presidium. I praktiken avgjorde 8 personer frågan utan möjlighet till förankring hos föreningar och medlemmar.

Uppdraget i förbundsstyrelsen kommer från årsmötet och de ombud som utsetts av medlemmar i länets kommuner. Ledamöter i styrelsen måste i viktiga frågor kunna rådgöra med föreningarna och ytterst också kalla till ett extra representantskap för att kunna fatta väl förankrade beslut.

Enligt min uppfattning har länsförbundet att ta tillvara medlemmarnas intressen också i personfrågor. Att nominera en kandidat utan att lyfta viktiga frågor för oss och utan att framföra vad vi vill förändra är att avhända medlemmarna i Uppsala län viktigt politiskt inflytande. Med ett beslut på ett senare möte hade vi haft möjlighet att ha sådana diskussioner med kandidaterna.

Ibland måste vi såklart fatta snabba beslut och förankra eller förklara i efterhand. Beslutet i måndags var inte ett sådant. Jag kan inte se att denna nominering var något som brådskade för medlemmarna i Uppsala län. Nomineringstiden utgår den 23/8. Möjligen var det bråttom för enskilda ledamöter och tredje part, men det är inte mitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen att ta hänsyn till. Vi hade haft tid att förbereda beslutet och ta diskussionen om hur vi skulle hantera frågan om nomineringar på nästa ordinarie möte.

I sakfrågan – vem och vilka som ska leda partiet i valrörelsen – hoppas jag nu precis som många andra på en öppen process där vi som medlemmar ges möjlighet att ta ställning till olika alternativ baserat på vad kandidaterna själva uttrycker att de vill förändra. Där har jag själv inte tagit ställning.

Jag måste konstatera att Länsförbundets beslut den 29/5 har försvårat en sådan process för medlemmarna i Uppsala län. Det håller inte att prata om öppenhet, medlemsinflytande och förankring samtidigt som 8 personer fattar beslut om att nominera ny partiledare i ett slutet rum med mindre än ett dygns varsel.

Då jag reserverade mig mot beslutet att nominera redan 29/5 vill jag stå fri att själv påverka processen utan att ta hänsyn till min roll i en förbundsstyrelse som har att förvalta ett beslut jag inte vill ta ansvar för.

Norrvissjö 2017-06-07

Johan Enfeldt


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.