Mitt inledande inlägg om hyrpersonal i regionfullmäktiges budgetdebatt

(Transkriberat från Region Uppsalas sändning av sammanträdet 2023-06-07, därav stundtals mera tal- än skriftspråk. Bakgrunden här är att kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att skena, vilket ställer till problem för ordinarie personal, patienter och ytterst alla oss medborgare.) Ordförande, åhörare och ledamöter. Viktor Waldau (V) tyckte att vi pratade för lite om hyrpersonal. Så låt … Fortsätt läsa ”Mitt inledande inlägg om hyrpersonal i regionfullmäktiges budgetdebatt”

En besvikelse på temat svängdörrar, lobbyister och karenstid

För en dryg månad sedan skrev jag en debattartikel som riktade hård kritik mot socialdemokrater på regionråds- och partistyrelsenivå för deras täta band med ett lobbyistföretag. Jag ville visa vad allt tätare band mellan å ena sidan politik och förvaltning och å andra sidan lobbyister och kommersiella aktörer i välfärden gör med förtroendet för demokratin. … Fortsätt läsa ”En besvikelse på temat svängdörrar, lobbyister och karenstid”

Gratis nätdoktor – dyrköpt vård på marknad utan marknadsinsikt

Morgonens nyhet om gratis läkarbesök på nätet sätter fingret på hur det går när olika reformer införs utan samordning och med uppenbara brister i insikt om hur en marknad fungerar. Patientavgifter i vården har vi endast delvis för att finansiera vården. Den viktiga funktionen är att styra vården så att vi inte i onödan lägger … Fortsätt läsa ”Gratis nätdoktor – dyrköpt vård på marknad utan marknadsinsikt”

Bristande underlag och öppettider som ger vård i hela länet

De rödgröna i landstinget (som numera alltså heter Region Uppsala) har lagt ett förslag om att stänga jourmottagningarna i Tierp och Östhammar nattetid. Bakgrunden är att det åtgår dyrbara personalresurser till mycket lite vård. Det kommer helt enkelt väldigt få patienter dit nattetid. Liberalerna är inte representerade i Vårdstyrelsens arbetsutskott där förslaget presenterades, men vi … Fortsätt läsa ”Bristande underlag och öppettider som ger vård i hela länet”

Laga något som är trasigt istället för 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är en bra, viktig och populär tjänst som vi finansierar gemensamt. Sedan 2013 drivs den för oss medborgare i Uppsala län av företaget Medhelp. Det fungerar bra. Oavsett vilket tillgänglighetsmått som används (hur stor andel samtal som besvaras inom en minut respektive fyra minuter eller hur få som får vänta mer än nio … Fortsätt läsa ”Laga något som är trasigt istället för 1177”

Ge oss mindre makt

De som jobbar i vården är proffs. De måste få chansen att göra sitt jobb utan onödig byråkrati och utan regler som hindrar istället för att stötta. I UNT idag skriver jag tillsammans med Liberalernas landstingsråd Lina Nordquist och vår ledamot i landstingsstyrelsen Carl Nettelblad på detta tema. Vi kommer att fortsätta försöka få andra … Fortsätt läsa ”Ge oss mindre makt”

Den viktiga tiden innan du dör – Socialstyrelsen påvisar brister

Strax före jul kom Socialstyrelsen med en rapport om den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede. Det var i stora delar överraskande illa. ”Stora brister” konstaterar Socialstyrelsen och skriver att det handlar bland annat om att många riskerar att bli utan smärtlindring, att personalen inte får tillräckligt med fortbildning och stöd samt att stödet … Fortsätt läsa ”Den viktiga tiden innan du dör – Socialstyrelsen påvisar brister”

ACG – rättvis vård eller byråkrati med farliga konsekvenser?

Sveriges största landsting, Stockholm, inför nu ACG – Adjusted Clinical Groups – för att styra resurser (pengar) i primärvården. Jag försöker här förklara varför jag är skeptisk.  Det här  är möjligen tekniskt, men om jag sammanfattar mina farhågor så handlar det om att ACG riskerar att: Generera onödig dokumentation, administration och i värsta fall också … Fortsätt läsa ”ACG – rättvis vård eller byråkrati med farliga konsekvenser?”

Nej, socialdemokrater i landstinget. Det här blev väl inte så bra?

Efter landstingsfullmäktige i Uppsala i onsdags spred Socialdemokraterna, som alltså innehar posten som landstingsstyrelsens ordförande, en bild med texten: ”Nu blir det stopp för dubbla avgifter för den som åker ambulans till akuten. Vi ska ha en sjukvård för alla. Som patient ska man inte behöva betala avgift för både ambulansresan och besöket på akuten. Håller … Fortsätt läsa ”Nej, socialdemokrater i landstinget. Det här blev väl inte så bra?”

Kömiljard eller antibiotikamiljard?

I förra veckan uppmärksammade Folkhälsoinstitutet antibiotikadagen (18/11) och pekade bland annat på hur mycket mindre antibiotika vi skulle använda i den svenska vården om alla landsting kom ned i Västerbottens nivå. De ligger på 252 recept per tusen invånare, vilket trots att de är bäst i klassen är över det nationella målet på 250. Snittet … Fortsätt läsa ”Kömiljard eller antibiotikamiljard?”