Tung EU-kritik mot marknadsskolan

Det var länge sedan det svenska skolsystemet enbart ifrågasattes av olika aktörer till vänster. Senast häromveckan kritiserade EU-kommissionen Sverige för att vårt sätt att hantera skolval ökar segregationen. Friskolor tillåts göra ett orättvist urval baserat på kötid. EU-kommissionen pekar också på hur friskolor skapar egna kriterier för att kunna göra ett önskat elevurval. Den hårdaste … Fortsätt läsa ”Tung EU-kritik mot marknadsskolan”

Insändare: Vi hoppas MP håller ord om skolsegregationen

Insändare från den socialdemokratiska gruppen i Utbildnings- och arbetsmarknaden idag. Bakgrunden är att nämnden idag ska svara på remisser från Skolinspektionen om ansökningar från två friskolekoncerner som vill bygga skolor i Enköping. Uppdatering: Efter nämnden kan vi tyvärr konstatera att miljöpartiets ord i kommunfullmäktige om att motverka segregationen inte betydde någonting alls. Miljöpartiet hade möjlighet … Fortsätt läsa ”Insändare: Vi hoppas MP håller ord om skolsegregationen”

Artikel i Liberal Debatts temanummer om skolpolitik

I slutet av november 2022 arrangerade den anrika föreningen Frisinnade klubben en temadag om skolpolitik. Det var ett mycket ambitiöst program och jag deltog med ett pass under rubriken ””. Som en följd av konferensen gjorde tidskriften Liberal Debatt ett temanummer om skolpolitik med flera av talarna på konferensen. Mitt bidrag publicerades under rubriken Kommunal … Fortsätt läsa ”Artikel i Liberal Debatts temanummer om skolpolitik”

Alla här betalar väl för en egen studybuddy?

Jag skriver om den växande läxhjälpsmarkanden i Aftonbladet Kultur. Det undergräver likvärdigheten, kommersialiserar lärandet och sätter fingret på att det faktiskt inte alls är rimligt att jämföra skolors prestationer och på så sätt styra resurser eller tala om bra och dåliga skolor. Det är så mycket som händer utanför skolan. Kan samhället hålla ihop långsiktigt … Fortsätt läsa ”Alla här betalar väl för en egen studybuddy?”

Debattartikel om förskolan i SvD tillsammans med Kommunals ordförande Malin Ragnegård

Jag skriver tillsammans med fackförbundet Kommunals ordförande Malin Ragnegård på SvD Debatt om förskolan. När regeringen nu vill ge förskolan ett utökat ansvar för integration undantas lönsamma privata förskolor med över 100 000 inskrivna barn från ambitionen att ge nyanlända en möjlighet att gå i förskola tillsammans med svensk­språkiga barn. Därför måste regeringen nu se … Fortsätt läsa ”Debattartikel om förskolan i SvD tillsammans med Kommunals ordförande Malin Ragnegård”

På DN Debatt om en ny rapport om obehöriga lärare

Skriver på DN Debatt tillsammans med Lisa Pelling och German Bender om en ny rapport för Arena Idé. Det handlar om marknadsmekanismer som gör det lönsamt med obehöriga lärare och vad som behöver göras för att skapa incitament att satsa på behöriga. Att fortsätta som idag när andelen obehöriga är större i friskolor och på … Fortsätt läsa ”På DN Debatt om en ny rapport om obehöriga lärare”

Varför så angeläget att få hit Engelska skolan?

Kommunstyrelsens ordförande i Enköping, Moderaternas Ingvar Smedlund, nöjer sig inte med hur ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden planerar framtida skolor i Enköping. Därför har han vid sidan av den nämnd som ansvarar för skolan dragit igång ett eget utredningsarbete med sikte på att etablera Internationella Engelska Skolan i kommunen. Från socialdemokraterna har vi pekat kritiserat … Fortsätt läsa ”Varför så angeläget att få hit Engelska skolan?”

Slutreplik till Centern om insyn och finansiering

Centerns ledamöter i utbildningsutskottet, Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen, skrev ett svar til mig i Altinget. Här är min slutreplik. Finns lite hopp om förändrad inställning till skolpengens utformning tycker jag.

En lite längre genomgång av hur Friskolornas riksförbund vilseleder för att skydda vinsterna

I slutet av november går remisstiden ut för utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Ett av de viktigaste förslagen är att sänka ersättningen till de fristående skolorna eftersom de inte har samma uppdrag och ansvar som de kommunala. Om detta råder det allt bredare enighet. Kommunala skolor har … Fortsätt läsa ”En lite längre genomgång av hur Friskolornas riksförbund vilseleder för att skydda vinsterna”