Slutreplik till Centern om insyn och finansiering

Centerns ledamöter i utbildningsutskottet, Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen, skrev ett svar til mig i Altinget. Här är min slutreplik. Finns lite hopp om förändrad inställning till skolpengens utformning tycker jag.