Politiken måste fokusera på skolans förutsättningar

I onsdags beslutade Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om det som högermajoriteten kallar nämndplan, ett nytt tillskott till floran av styrdokument i Enköpings kommun. Vi socialdemokrater ansåg att högermajoriteten för mycket fokuserade på skolans resultat och för lite såg till verksamhetens förutsättningar. Vi menar att det vi förtroendevalda ytterst gör genom budget och andra styrmedel är att … Fortsätt läsa ”Politiken måste fokusera på skolans förutsättningar”

Högermajoriteten sätter Enköping på svältkost

På kommunfullmäktige på tisdag 13 februari vill högermajoriteten i Enköping klubba igenom ett dokument som de kallar Långsiktig ekonomisk plan. Socialdemokraterna kommer att rösta nej. Den långsiktiga ekonomiska planen är ett försåtligt dokument som kommer att få stor påverkan på Enköpingsborna och bromsa utvecklingen i Enköping. För det första, och viktigast för Enköpingsborna. Om innehållet … Fortsätt läsa ”Högermajoriteten sätter Enköping på svältkost”

Lucka 17. Andel sökande till yrkesprogram på gymnasiet

Alla politiker drömmer om en reform som får snabbt genomslag. Något likt detta har sällan skådats. Tvärtemot avsikten med alliansens gymnasiereform. Det tog många år innan prestigen släppte och riksdagen äntligen kunde fatta ett beslut att återställa högskolebehörigheten. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi. Diagram från SCB.

Håll huvudet kallt när PISA-resultaten kommer imorgon

Imorgon kommer PISA-resultatet. Tänkte förekomma med några saker som kan vara bra att tänka på inför reaktionerna. Oavsett åt vilket håll resultatet pekar. Brösttoner på formen ”mer än var fjärde femtonåring som inte är med i provet” fick stort utrymme i TV förra gången. Vi måste dock komma ihåg att PISA är en urvalsstudie. Ungefär … Fortsätt läsa ”Håll huvudet kallt när PISA-resultaten kommer imorgon”

2023-12-04 | Kategorier: Skola | Etiketter: |

Lucka 3. Generösa betyg i friskolor

Genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultat på nationella prov. Mest hos IES och Kunskapsskolan. Ur Jonas Vlachos rapport Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System. Obs. Detta är efter att hänsyn tagits till resultat på de nationella proven. De stora koncernerna är alltså ena riktiga hejare på att lära … Fortsätt läsa ”Lucka 3. Generösa betyg i friskolor”

Vår tid – 20 bidrag till en förnyad samhällsanalys

Jag fick skriva ett kapitel om skolpolitik i den här antologin. Boken är indelad i tre delar och mitt kapitel ingår i den del som handlar om samhällsproblem. Linnea Svedenmark inleder med en hoppfull dikt. En man på ett tåg vänder sig flera gång om mot mot en kvinna med ett skrikande barn. Han reser … Fortsätt läsa ”Vår tid – 20 bidrag till en förnyad samhällsanalys”

Tung EU-kritik mot marknadsskolan

Det var länge sedan det svenska skolsystemet enbart ifrågasattes av olika aktörer till vänster. Senast häromveckan kritiserade EU-kommissionen Sverige för att vårt sätt att hantera skolval ökar segregationen. Friskolor tillåts göra ett orättvist urval baserat på kötid. EU-kommissionen pekar också på hur friskolor skapar egna kriterier för att kunna göra ett önskat elevurval. Den hårdaste … Fortsätt läsa ”Tung EU-kritik mot marknadsskolan”

Dagens Nyheter om överbetyg och brist på behöriga lärare i skola i Enköping

Idag har Dagens Nyheter en granskning av friskoleföretaget bakom Entréskolan som har verksamhet i Enköping. Artikeln handlar om skillnaden mellan skolans marknadsföring – ”de bästa legitimerade lärarna med lång erfarenhet och hög pedagogisk kompetens” – och verkligheten där skolan har avsevärt lägre andel behöriga lärare än genomsnittet. Artikeln visar också hur skolans påstående om vinst … Fortsätt läsa ”Dagens Nyheter om överbetyg och brist på behöriga lärare i skola i Enköping”