Lucka 19. Könsfördelning bland personer med ADHD

ADHD-diagnoser är vanligare bland pojkar än flickor. Så länge vi tittar på lägre åldrar. Det jämnar ut sig snabbt. Fler kvinnor har exempelvis diagnosen både som ung vuxen, och vuxen, jämfört med män. Diagram från Socialstyrelsens färska rapport. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 12. Antibiotikaförsäljning

Målet om max 250 recept per 100 invånare var länge långt borta, men vi jobbade oss stadigt nedåt. Pandemin hjälpte till i slutet. Klarar vi att hålla målet framåt eller fortsätter vi nu uppåt? En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 10. Hellre rik och frisk

Ju mer föräldrarna tjänar, desto lägre sannolikhet att barnet behöver läggas in på sjukhus. Fascinerande linjärt samband. Ur en IFAU-rapport från 2015. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Mitt inledande inlägg om hyrpersonal i regionfullmäktiges budgetdebatt

(Transkriberat från Region Uppsalas sändning av sammanträdet 2023-06-07, därav stundtals mera tal- än skriftspråk. Bakgrunden här är att kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att skena, vilket ställer till problem för ordinarie personal, patienter och ytterst alla oss medborgare.) Ordförande, åhörare och ledamöter. Viktor Waldau (V) tyckte att vi pratade för lite om hyrpersonal. Så låt … Fortsätt läsa ”Mitt inledande inlägg om hyrpersonal i regionfullmäktiges budgetdebatt”

Återkoppling om hyrpersonal

Rapporten om hyrpersonal i vården som jag skrivit för Arena idé fick en kommentar på bloggen ekonomistas. Det är professor Harry Flam, tidigare bland annat ordförande i Finanspolitiska rådet, som har skrivit. Flam vänder lite på mitt och regionernas resonemang och ställer frågan om hyrpersonal verkligen är så dyrt? Han invänder inte mot merkostnaden i … Fortsätt läsa ”Återkoppling om hyrpersonal”

På DN Debatt om en ny rapport om hyrpersonal i vården

Jag och Lisa Pelling skriver på DN Debatt om en ny rapport jag skrivit om hyrpersonal för tankesmedjan Arena Idé. I debattartikeln fokuserar vi på tre av avsnitten i rapporten: I rapporten visar jag också på de negativa konsekvenser som ökade kostnader för inhyrd personal får för den ordinarie personalen. När budgeten för hyrpersonal sätts … Fortsätt läsa ”På DN Debatt om en ny rapport om hyrpersonal i vården”

En extra ändringsbudget för äldreomsorg och hemtjänst

Skrev en text om riskerna med små marginaler i hemtjänst och äldreomsorg i Coronatider. Publicerad hos Dagens Arena. Om att vården behöver fungerande äldreomsorg för att hålla vårdplatser öppna och om att vi betalar orimligt lite för hemtjänst jämfört med nätläkare. Det behövs antagligen snabba insatser i form av extra pengar, omskolning av personal och … Fortsätt läsa ”En extra ändringsbudget för äldreomsorg och hemtjänst”

Dags för Kompetensföretagen att ta ansvar. Slutreplik i Dagens Samhälle.

Branschorganisationen för de bemanningsföretag som hyr ut läkare och sjuksköterskor, Kompetensföretagen , höll inte med oss om särskilt mycket. Här är min och Lisa Pellings slutreplik. Istället för stora pengar till bemanningsföretag kan resurserna användas till åtgärder som ger bättre förutsättningar för den egna personalen. Det är rätt väg att gå.