På DN Debatt om en ny rapport om hyrpersonal i vården

Jag och Lisa Pelling skriver på DN Debatt om en ny rapport jag skrivit om hyrpersonal för tankesmedjan Arena Idé. I debattartikeln fokuserar vi på tre av avsnitten i rapporten:

  • Hur Västra Götalandsregionen genom att se över de kommersiella mekanismerna lyckats vända utvecklingen och snabbt minska kostnaderna.
  • En jämförelse mellan två snarlika regioner som fattade olika beslut: Örebro och Uppsala. Vad blev effekterna?
  • Varför det är nödvändigt med karensregler så att inte bemanningsföretagen tillåts skapa en brist genom att rekrytera personal och sedan direkt hyra tillbaks samma personer till högre kostnad.

I rapporten visar jag också på de negativa konsekvenser som ökade kostnader för inhyrd personal får för den ordinarie personalen. När budgeten för hyrpersonal sätts alltför optimistiskt är det den ordinarie verksamheten som drabbas av neddragningar, inköpsstopp och anställningsstopp när kostnadsramarna spräcks.

Illustration ur rapporten. Läsanvisning för bilden: börja i juni.