Lucka 24. Inkomstklyftorna räknat i antal industriarbetarlöner

Ska du förfasas över klyftorna i Karl-Bertil idag? De är inte bara på väg tillbaka, de är redan här. Diagram från Makteliten 2023. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi. Och tack alla som hängt med i kalendern. Ni som är lediga: ha en skön helg! Ni som jobbar: tack för att ni håller samhället … Fortsätt läsa ”Lucka 24. Inkomstklyftorna räknat i antal industriarbetarlöner”

Lucka 22. Skattekvoten

Vi är nere på 70-talsnivåer. Konsekvenserna märks i samhället, men alltför sällan i politisk debatt. Där tycks det istället finnas en kvardröjande självbild av 90-talsnivåer. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 21. ROT-avdragets fördelningsprofil

Mer än hälften av statens 12 miljarder i ROT-utbetalningar avser avdrag från den femtedel av hushållen som har de högsta inkomsterna. Hela 35 procent går till tiondelen med högst inkomst. Den som har, åt honom skall varda givet. Ur Riksrevisionens färska rapport. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 15. Reallöneutveckling med prognos till 2024

2022 blev ett dystert rekordår med det största tappet som uppmätts sedan 1960. Ned 5,2 procent. 2023 är inte mycket bättre. Mycket att förhandla tillbaka. Diagram från LO-ekonomernas färska Ekonomiska utsikter. Och det här hänger såklart ihop med lucka 14. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 11. Koldioxidutsläpp i olika inkomstgrupper

Höginkomsttagare behöver minska sina utsläpp mest och det behövs en klimatpolitik som säkerställer att så sker. Höginkomsttagare har också ett större ansvar för de senaste decenniernas utsläpp vilket motiverar att de bär en större del av kostnaderna för samhällets omställning i stort. Diagram från rapporten Vad krävs för en rättvis klimatomställning? av Anna Almqvist och … Fortsätt läsa ”Lucka 11. Koldioxidutsläpp i olika inkomstgrupper”