– Kanske handlar det mer om ett rent näringslivsperspektiv, sade SD:s gruppledare i utbildningsutskottet

Igår såg jag att riksdagsledamoten Linus Sköld (s) lade ut ett klipp från en debatt han hade haft med Sverigedemokraternas Patrick Reslow om att regeringen nu stryker kunskap  om arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsmarknadens parter ur läroplanerna för gymnasiet. Reslow svarade i klippet att det mest var en fråga om att prioritera. Det var viktigare … Fortsätt läsa ”– Kanske handlar det mer om ett rent näringslivsperspektiv, sade SD:s gruppledare i utbildningsutskottet”

Lucka 24. Inkomstklyftorna räknat i antal industriarbetarlöner

Ska du förfasas över klyftorna i Karl-Bertil idag? De är inte bara på väg tillbaka, de är redan här. Diagram från Makteliten 2023. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi. Och tack alla som hängt med i kalendern. Ni som är lediga: ha en skön helg! Ni som jobbar: tack för att ni håller samhället … Fortsätt läsa ”Lucka 24. Inkomstklyftorna räknat i antal industriarbetarlöner”

Socialdemokraterna vill se en större arbetsmarknadssatsning i Enköping

Enköping behöver en satsning på att få grupper som står långt från arbetsmarknaden närmare ett arbete, självständighet och egen försörjning. På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-12-13 lämnade S-gruppen ett ledamotsinitiativ för att sätta fart på en större ansökan till Samordningsförbundet, en organisation som fördelar pengar till sådana insatser. Hela initiativet nedan: Till: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden … Fortsätt läsa ”Socialdemokraterna vill se en större arbetsmarknadssatsning i Enköping”

Lucka 17. Andel sökande till yrkesprogram på gymnasiet

Alla politiker drömmer om en reform som får snabbt genomslag. Något likt detta har sällan skådats. Tvärtemot avsikten med alliansens gymnasiereform. Det tog många år innan prestigen släppte och riksdagen äntligen kunde fatta ett beslut att återställa högskolebehörigheten. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi. Diagram från SCB.

Lucka 4. Ojämnt fördelade otrygga anställningar

24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i arbetaryrken har en tidsbegränsad anställning, på hel- eller deltid. Motsvarande andelar för kvinnor och män i tjänstemannayrken är betydligt lägre, 9 respektive 7 procent. De mest otrygga anställningarna dominerar i grupper där tidsbegränsade anställningar är vanligast. Diagram från Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023. En julkalender om samhälle, … Fortsätt läsa ”Lucka 4. Ojämnt fördelade otrygga anställningar”

Lucka 1. RUT-avdragets fördelningsprofil

Med ett bra diagram slår man världen med häpnad. En bra grafisk representation av ett samhällsfenomen kan ge nya insikter. Häng med i årets julkalender! Ett diagram om dagen, från olika källor, men alltid i häradet välfärd, samhälle och ekonomi. Diagram från rapporten Om rutavdraget avskaffas av Ulrika Lorentzi. En julkalender om samhälle, välfärd och … Fortsätt läsa ”Lucka 1. RUT-avdragets fördelningsprofil”