Lucka 3. Generösa betyg i friskolor

Genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultat på nationella prov. Mest hos IES och Kunskapsskolan. Ur Jonas Vlachos rapport Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System. Obs. Detta är efter att hänsyn tagits till resultat på de nationella proven. De stora koncernerna är alltså ena riktiga hejare på att lära … Fortsätt läsa ”Lucka 3. Generösa betyg i friskolor”

Vår tid – 20 bidrag till en förnyad samhällsanalys

Jag fick skriva ett kapitel om skolpolitik i den här antologin. Boken är indelad i tre delar och mitt kapitel ingår i den del som handlar om samhällsproblem. Linnea Svedenmark inleder med en hoppfull dikt. En man på ett tåg vänder sig flera gång om mot mot en kvinna med ett skrikande barn. Han reser … Fortsätt läsa ”Vår tid – 20 bidrag till en förnyad samhällsanalys”

Tung EU-kritik mot marknadsskolan

Det var länge sedan det svenska skolsystemet enbart ifrågasattes av olika aktörer till vänster. Senast häromveckan kritiserade EU-kommissionen Sverige för att vårt sätt att hantera skolval ökar segregationen. Friskolor tillåts göra ett orättvist urval baserat på kötid. EU-kommissionen pekar också på hur friskolor skapar egna kriterier för att kunna göra ett önskat elevurval. Den hårdaste … Fortsätt läsa ”Tung EU-kritik mot marknadsskolan”

Dagens Nyheter om överbetyg och brist på behöriga lärare i skola i Enköping

Idag har Dagens Nyheter en granskning av friskoleföretaget bakom Entréskolan som har verksamhet i Enköping. Artikeln handlar om skillnaden mellan skolans marknadsföring – ”de bästa legitimerade lärarna med lång erfarenhet och hög pedagogisk kompetens” – och verkligheten där skolan har avsevärt lägre andel behöriga lärare än genomsnittet. Artikeln visar också hur skolans påstående om vinst … Fortsätt läsa ”Dagens Nyheter om överbetyg och brist på behöriga lärare i skola i Enköping”

Socialdemokraternas reservation mot beslutet om Jensens grundskola i Enköping

På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden idag hade nämnden att besluta om svar på remisser från Skolinspektionen som fått in ansökningar från friskolekoncernerna Jensen och Tellus om att starta nya skolor i Enköping. I det första beslutsunderlaget föreslogs nämnden besluta att tillstyrka båda ansökningarna, men sedan socialdemokraterna pekat på felaktigheter i underlaget fanns nu förslag om att … Fortsätt läsa ”Socialdemokraternas reservation mot beslutet om Jensens grundskola i Enköping”

Insändare: Vi hoppas MP håller ord om skolsegregationen

Insändare från den socialdemokratiska gruppen i Utbildnings- och arbetsmarknaden idag. Bakgrunden är att nämnden idag ska svara på remisser från Skolinspektionen om ansökningar från två friskolekoncerner som vill bygga skolor i Enköping. Uppdatering: Efter nämnden kan vi tyvärr konstatera att miljöpartiets ord i kommunfullmäktige om att motverka segregationen inte betydde någonting alls. Miljöpartiet hade möjlighet … Fortsätt läsa ”Insändare: Vi hoppas MP håller ord om skolsegregationen”

S pekade på fel i siffrorna – högermajoriteten vänder om en av friskoleansökningarna i Enköping

Det har kommit nya handlingar till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde imorgon fredag. I det första utskicket fanns förslag om att nämnden skulle tillstyrka etablering av båda de två skolor som friskolekoncernerna Tellus och Jensen vill bygga i Enköping. Efter att socialdemokraterna påpekat att beräkningen av antalet skolplatser i underlaget var felaktig har det nu kommit … Fortsätt läsa ”S pekade på fel i siffrorna – högermajoriteten vänder om en av friskoleansökningarna i Enköping”

Fel för miljoner i Enköpings skolbudget – nu kan felet rättas till

Idag skriver Enköpingsposten om felet i skolbudgeten som jag tidigare berättat om här. På kommunfullmäktige i måndags ställde jag en så kallad enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter Book (m). Svaret blev positivt. De sex partierna i högermajoriteten kan nu tänka sig att bevilja en tilläggsbudget, något som snabbt skulle stoppa åtminstone några av de … Fortsätt läsa ”Fel för miljoner i Enköpings skolbudget – nu kan felet rättas till”

Artikel i Liberal Debatts temanummer om skolpolitik

I slutet av november 2022 arrangerade den anrika föreningen Frisinnade klubben en temadag om skolpolitik. Det var ett mycket ambitiöst program och jag deltog med ett pass under rubriken ””. Som en följd av konferensen gjorde tidskriften Liberal Debatt ett temanummer om skolpolitik med flera av talarna på konferensen. Mitt bidrag publicerades under rubriken Kommunal … Fortsätt läsa ”Artikel i Liberal Debatts temanummer om skolpolitik”

Boksamtal i podden Lära från lärda

Fredrik Hillerborg driver sedan länge Sveriges största podd om facklitteratur. I avsnitt 298 samtalade vi om min bok Vad får du för skolpengarna. Jag uppskattade mycket ett samtal med en så väl inläst programledare och tycker själv att det blev ett intressant samtal. Vad tycker du? Lyssna här.