Så mycket partistöd rinner ut ur Enköping

Varje år får partierna i Enköping partistöd i förhållande till antalet mandat i kommunfullmäktige. I reglerna som kommunfullmäktige beslutat om är syftet tydligt:

Partistödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och partistödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen.

Ur Regler för partistöd antagna av kommunfullmäktige

Varje år ska partierna redovisa hur de använt pengarna och på kommunfullmäktige 2024-06-17 ska redovisningarna godkännas. Det ger oss en god inblick i vad partierna gör. Tydligast är att titta på hur mycket pengar olika partier skickar iväg till andra delar av partiorganisationen. För Moderaterna handlar det om nästan hälften av partistödet eller 160000 kronor.

Sammanställning baserad på kommunfullmäktiges beslut om partistöd för 2023 samt partiernas redovisningar av hur stödet använts. Gröna staplar visar hur stor andel av partistödet som partierna använder i Enköping, grå visar hur stor andel som skickas vidare till andra delar av partiorganisationen. För detaljer, se tabellen längre ned.

Moderaterna får förstås svara för hur pengarna till riksorganisationen kommit demokratin i Enköping till del. Även Liberalerna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna skickar betydande delar av sitt partistöd till riksorganisationen. Bara tre partier låter alla pengar stanna i verksamheten i Enköping: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Nystart Enköping. Det sistnämnda partiet har ju ingen riksorganisation, ska kanske tilläggas.

För den som vill se mer detaljer redovisas siffrorna för 2023 i tabellen nedan.

Sammanställning baserad på kommunfullmäktiges beslut om partistöd för 2023 samt partiernas redovisningar av hur stödet använts.

Vad gör då vi socialdemokrater med partistödet. Jo, av redovisningen till fullmäktige framgår att vi lägger en stor andel på lokalkostnader. Sedan den första maj 2022 finns vi på Kyrkogatan 15. Det är ett beslut som jag tycker har varit ett lyft. Med en egen lokal har vi fått bättre fart på partiarbetet och vi är mer närvarande i centrala Enköping. Ännu viktigare är att allt fler kommunmedlemmar – alla vi som bor här och företagen som verkar i kommunen – fått lättare att komma i kontakt med oss. Vi märker också att fler och fler lärt sig var vi finns. Och vi har kommit närmare alla som rör sig i centrum.

Att vi använder stora delar av partistödet till en lokal har också andra effekter. Vuxenskolan, Svensk Fastighetsförmedling, Kemtvätten, Mäklarhuset, Vedugnen och de andra verksamheterna på Kyrkogatan har en granne istället för en tom lokal på andra sidan gatan. Med tanke på hur prioriterat det är med ett levande centrum för alla partier i Enköping hoppas vi att fler partier följer efter. Jag är i alla fall övertygad om att närvaro av fler partier i centrum skulle ha positiva effekter.

Är du nyfiken på socialdemokraterna? Hör av dig så bokar vi en träff, eller prova bara att knacka på när du går förbi.