Lucka 4. Ojämnt fördelade otrygga anställningar

24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i arbetaryrken har en tidsbegränsad anställning, på hel- eller deltid. Motsvarande andelar för kvinnor och män i tjänstemannayrken är betydligt lägre, 9 respektive 7 procent. De mest otrygga anställningarna dominerar i grupper där tidsbegränsade anställningar är vanligast. Diagram från Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023. En julkalender om samhälle, … Fortsätt läsa ”Lucka 4. Ojämnt fördelade otrygga anställningar”

Lucka 3. Generösa betyg i friskolor

Genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultat på nationella prov. Mest hos IES och Kunskapsskolan. Ur Jonas Vlachos rapport Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System. Obs. Detta är efter att hänsyn tagits till resultat på de nationella proven. De stora koncernerna är alltså ena riktiga hejare på att lära … Fortsätt läsa ”Lucka 3. Generösa betyg i friskolor”

Lucka 1. RUT-avdragets fördelningsprofil

Med ett bra diagram slår man världen med häpnad. En bra grafisk representation av ett samhällsfenomen kan ge nya insikter. Häng med i årets julkalender! Ett diagram om dagen, från olika källor, men alltid i häradet välfärd, samhälle och ekonomi. Diagram från rapporten Om rutavdraget avskaffas av Ulrika Lorentzi. En julkalender om samhälle, välfärd och … Fortsätt läsa ”Lucka 1. RUT-avdragets fördelningsprofil”