Lucka 12. Antibiotikaförsäljning

Målet om max 250 recept per 100 invånare var länge långt borta, men vi jobbade oss stadigt nedåt. Pandemin hjälpte till i slutet. Klarar vi att hålla målet framåt eller fortsätter vi nu uppåt? En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 11. Koldioxidutsläpp i olika inkomstgrupper

Höginkomsttagare behöver minska sina utsläpp mest och det behövs en klimatpolitik som säkerställer att så sker. Höginkomsttagare har också ett större ansvar för de senaste decenniernas utsläpp vilket motiverar att de bär en större del av kostnaderna för samhällets omställning i stort. Diagram från rapporten Vad krävs för en rättvis klimatomställning? av Anna Almqvist och … Fortsätt läsa ”Lucka 11. Koldioxidutsläpp i olika inkomstgrupper”

Lucka 10. Hellre rik och frisk

Ju mer föräldrarna tjänar, desto lägre sannolikhet att barnet behöver läggas in på sjukhus. Fascinerande linjärt samband. Ur en IFAU-rapport från 2015. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.