Om kapitalets makt över skolan i magasinet Tiden

I somras skrev jag en essä om kapitalets makt över den svenska skolan. Om vägen dit. Om strategierna bakom. Och om några saker att ha i åtanke om vi vill bryta utvecklingen.

Tiden, nummer 3, 2020.

Mycket här handlar om strategier från och paralleller till USA, nobelpristagaren James McGill Buchanan, den amerikanska högerns strategier och kopplingar till svensk politik. För den som vill läsa mer rekommenderar jag historikern Nancy MacLeans bok Democracy in chains.

Min text publicerades nu i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, men finns också tillgänglig i tidningens nätupplaga.