”Låt populära skolor växa istället för att bråka om kötid.”

Lucka 8 i Skolmarknadskritiska julkalendern.

Ett vanligt argument från friskolekoncernerna är att deras köer finns för att de förhindras att växa. Om vi bara tillät framgångsrika skolor att bli större så skulle alltså köerna försvinna och vi skulle slippa bråka om kötid som urval. Det här argumentet har använts många gånger sedan förslagen i SOU 2020:28, populärt kallad Åstrandutredningen, började bli kända.

Argumentet har framförts av Svenskt Näringsliv:

Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, Svenskt näringsliv, samt Johan Olsson, skolpolitisk expert, Svenskt näringsliv, på DN Debatt 2020-03-02.

Samma påstående har kommit från Gunnar Hökmark, numera lobbyist på Kreab.

GUNNAR HÖKMARK, ordförande för tankesmedjan Frivärld i SvD 2020-05-11.

Ja, och Friskolornas Riksförbund har förstås anfört samma sak:

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, på DN Debatt 2020-02-26.

Ett sätt att kolla om det här argumentet är på riktigt är att se efter hur intresserade de populära koncernerna är av att utöka sina skolor.

Den koncern som är mest uppmärksammad för sina köer är IES. De har under sin tid på börsen redovisat löpande för sina ägare vilka ansökningar de gjort om ny eller utökad verksamhet. Under 2019 ansökte IES om tillstånd för nyetableringar i Kungsbacka, Kävlinge, Partille, Sigtuna, Staffanstorp, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. På ingen av dessa orter fanns IES förut. De enda ansökningar om utökad verksamhet som lämnades in avsåg F-3 i Järfälla och Karlskrona. Samtliga ansökningar beviljades av Skolinspektionen. Åtta nya skolor och två ansökningar om att utöka, men då inte med fler platser i befintlig verksamhet utan med fler årskurser.

Intresset för det som Svenskt Näringsliv, Gunnar Hökmark och Friskolornas Riksförbund förordar ter sig helt enkelt ganska litet.

Men det finns ju fler aktörer, tänker du? Jo. Och det finns också statistik för hur många skolor som ansökt om att starta respektive utöka sin verksamhet hos Skolinspektionen. Låt oss se. De senaste fem åren har det kommit fler än fyra gånger så många ansökningar om nyetablering av friskolor som det kommit ansökningar om utökad verksamhet.

Det ter sig nästan som att friskolorna hellre går vidare till nästa ort än utökar en verksamhet med risk för att få ett mer blandat elevunderlag eller ha en så stor skola att den riskerar att drabbas av tomma platser när elevkullarna minskar.

<- Lucka 7        Lucka 9 ->