Reformerad skolpeng viktigast för ökad likvärdighet

Ytterligare en artikel om enkäten från Nätverket för en likvärdig skola. Denna gång i Dagens Arena med mig och Boel Vallgårda som undertecknare.

boelje