”Om alla friskolor stängde…”

Lucka 18 i Skolmarknadskritiska julkalendern.

Om alla friskolor stängde skulle elever bli utan skola och lärare bli utan jobb, heter det ibland. Och visst. Nog skulle det bli turbulent om många fristående skolor stängde samtidigt, men argumentet är uppenbart påhittat. Vi har lika mycket pengar till skola, lika många elever och lika många behöriga lärare i Sverige alldeles oavsett vilken driftsform skolorna bedrivs i. Friskolorna tillför inga egna pengar utan skolan för deras elever finansieras av det allmänna. Och finansieringen kvarstår. Den behöver bara användas i andra skolor. Det ”försvinner” heller inga behöriga lärare av att en friskola stängs, däremot kommer de att byta arbetsgivare. Sådant sker redan idag när skolor stänger, både fristående och kommunala.

Men de utländska lärare som finns på skolor med engelskspråkig utbildning, undrar nu någon? Tappar vi inte dem? Jo, sannolikt en del av dem, men de räknas inte som behöriga lärare i statistiken idag heller. Eftersom de inte är behöriga. För det krävs svensk högskoleutbildning.

På gymnasienivå har vi dessutom provat att stänga skolor i lite större skala en gång. När John Bauer-koncernen gick i konkurs försvann med kort varsel 36 skolor med fler än 1 000 lärare och 11 000 elever våren 2013. Det resulterade inte i någon stor grupp arbetslösa lärare och inga elever stod utan skolplats vid terminsstart, bara ett par månader senare. Skattebetalarna tog sitt ansvar. Eleverna fick plats i kommunala skolor och de som ville gick till andra fristående.

Ändå drar friskoleföreträdare ibland det här kortet när de blir trängda. Här är det två höga chefer inom Academedia som rycker ut när Rebecca Roth från Lärarnas Riksförbunds studerandeförening kritiserat förekomsten av vinstdrivande aktiebolag i skolan.

Veronica Rörsgård och Jens Eriksson, chefer för Academedias förskolor respektive grund- och gymnasieskolor, i Gefle Dagblad 2020-02-25.

Att höga chefer i en mångmiljardkoncern som Academedia sprider medvetna felaktigheter som citatet ovan är närmast häpnadsväckande. Det är inte så att skolplikten eller samhällets ansvar för skola upphör bara för att deras koncern stänger en skola. Samhället kommer kliva in och ta ansvar, precis på det sätt som Stockholms Stad fick göra när Academedia stängde sin skola i Hammarby Sjöstad 2018.

En del i Academedias affärsmodell är helt enkelt att kunna dra sig ur snabbt och att slippa ta det ansvar som de vet att samhället kommer kliva in och ta.

Alldeles oavsett vad man tycker om friskolor är påståendet att lärare skulle bli utan jobb utan dem felaktigt.

<- Lucka 17        Lucka 19 ->