Insändare: Vi hoppas MP håller ord om skolsegregationen

Insändare från den socialdemokratiska gruppen i Utbildnings- och arbetsmarknaden idag. Bakgrunden är att nämnden idag ska svara på remisser från Skolinspektionen om ansökningar från två friskolekoncerner som vill bygga skolor i Enköping.

Uppdatering: Efter nämnden kan vi tyvärr konstatera att miljöpartiets ord i kommunfullmäktige om att motverka segregationen inte betydde någonting alls. Miljöpartiet hade möjlighet att rösta på socialdemokraternas förslag där vi mer argument om bland annat risk för ökad segregation avstyrkte etablering av Jensens F-9 skola med inriktning mot Bredsand.

Läs insändaren här eller nedan!

Vi hoppas MP håller ord om skolsegregationen

Två friskolekoncener, Jensen och Tellus, vill bygga skolor för totalt cirka 1 000 elever i Enköping. Nu vill Skolinspektionen veta hur kommunen ser på konsekvenserna i form av ökade kostnader och ökad segregation. På fredag 21 april fattar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sitt beslut och i sommar vet vi om Skolinspektionen ger tillstånd eller ej.

När kommunfullmäktige debatterade friskolor i en interpellationsdebatt i mars var Miljöpartiets Kenneth Hällbom tydlig. Han var å ena sidan positiv till friskolor, å andra sidan både medveten om och negativ till de effekter de kan ha på segregation. Därför sade han att han krävt av en annan friskolekoncern som varit aktuell, Internationella Engelska Skolan, att de skulle anpassa sitt urval så att de segregerande effekterna skulle minska.

”Ska en friskola etablera sig, och att vi ska medverka till den etableringen [..] med en markanvisning, då vill jag kunna påverka den friskolans intagning.”
Tyvärr har Miljöpartiet hittills inte fått igenom det kravet när det gäller friskolekoncernern Jensen och Tellus. När vi socialdemokrater försökte få beslutet om detaljplan för en av de nya skolorna uppskjutet tills vi vet om skolan får start-tillstånd sade Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Nystart Enköping nej. Miljöpartiets och Kenneth Hällboms ord i kommunfullmäktige hade inte nått fram till hans koalitionskamrater. Samma sak hände med försäljning av mark till den andra friskolan.

Vi socialdemokrater ansåg att kommunen borde vänta med att sälja marken tills vi vet om koncernen får tillstånd. Högermajoriteten sade nej och marken är redan såld. Centerpartiets Ulrika Ornbrandt försvarade beslutet genom att säga att om inte den här koncernen bygger så kan någon annan göra det. Ett uttalande som visar att Centerpartiet faktiskt är helt ointresserade av vilka skolor vi har i Enköping. Av Kenneth Hällboms löfte om att försöka påverka friskolans intagning blev intet. Kommunen hade kunnat ställa krav om åtgärder mot segregation i samband med markförsäljning och detaljplan. Nu är den möjligheten borta.

Vi hoppas nu att Miljöpartiet i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan hjälpa oss att rätta till misstaget. På fredag finns chans att lämna ett yttrande där vi gemensamt påtalar de påtagliga negativa konsekvenserna för ekonomi och segregation och riskerna för behov av stora besparingar i Enköpings skolor.

Ställer Miljöpartiet upp, eller är Kenneth Hällbom överkörd?

Johan Enfeldt, Solweig Eklund, Tina Löfgren,
Socialdemokrater i Enköping