S pekade på fel i siffrorna – högermajoriteten vänder om en av friskoleansökningarna i Enköping

Det har kommit nya handlingar till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde imorgon fredag. I det första utskicket fanns förslag om att nämnden skulle tillstyrka etablering av båda de två skolor som friskolekoncernerna Tellus och Jensen vill bygga i Enköping.

Dagens rubrik i Enköpingsposten.

Efter att socialdemokraterna påpekat att beräkningen av antalet skolplatser i underlaget var felaktig har det nu kommit nya handlingar. Nu rekommenderas avslag på en av skolorna, i handlingarna handlar det om den nya Robinsson-skola som Telluskoncernen vill etablera i Fanna. Enköpingsposten rapporterar om det här.

Ur Enköpingspostens artikel 2023-04-20.

Det är positivt att det nu finns ett underlag som faktiskt säger att det blir negativa konsekvenser för Enköpings kommunala skolor om nya friskolor etablerar sig. Vi socialdemokrater anser att dessa konsekvenser uppstår även med en koncernskola. En annan effekt är att Enköpings skattebetalare kommer att få färre behöriga lärare och lägre lärartäthet kommer eftersom de båda koncernerna som en del i sin affärsmodell sparar både på personal och kompetens.

Vi kommer därför att arbeta för att Enköpings kommun ska rekommendera Skolinspektionen att säga nej till båda friskolorna eftersom effekten skulle bli svåra ekonomiska konsekvenser för skolorna i Enköping samtidigt som segregationen skulle öka.