Fel siffror bakom besparing på de mest utsatta hushållen i Enköping

På kommunstyrelsen igår 2023-04-11 beslutade den styrande högermajoriteten (de gamla allianspartierna, miljöpartiet och Nystart Enköping) att skicka ut ett förslag om besparingar på remiss till nämnderna. Jag lovar att återkomma om besparingspaketet i stort och varför vi socialdemokrater reserverade oss, men i detta inlägg vill jag fokusera på en av punkterna: Högermajoriteten vill spara försörjningsstöd, alltså det som fortfarande ofta kallas socialbidrag och är samhällets sista skyddsnät.

Enköpings kommun har under de senaste 3 åren gjort stora överskott, totalt över 400 miljoner kronor. I det läget är det orimligt att lägga en besparing som ensidigt drabbar Enköpings mest utsatta. Så här stod det i beslutsförslaget:

Ur beslutsunderlaget till kommunstyrelsens möte igår 2023-04-11.

Så vad står det här?

Först står det att Enköpings kommun betalar ut 1202 kronor per invånare i ekonomiskt bistånd och att snittet i Uppsala län var 889 kronor per invånare. Enköping skulle alltså ha över 30 procent högre kostnader än kommunerna i länet. Sedan står det att besparingen ska göras genom sänkt schablonbidrag. Det är en term som inte används längre, vilket vittnar om okunskap om gällande regler, men i klartext står det sänkt ersättning för den som beviljas försörjningsstöd.

Den som vet lite om befolkningsstrukturen i Uppsala län undrar nog om det är troligt att Enköpings kommun skulle ha över 30 procent högre kostnader för försörjningsstöd än genomsnittet i Uppsala län. Det syns faktiskt också i diagrammet. Där står att siffran är ett så kallat ovägt medelvärde vilket innebär att snittet räknats ut per kommun utan att ta hänsyn till antal invånare. För att förklara med ett exempel:

Om Uppsala med ca 240 000 invånare har en snittkostnad på 1450 kronor och Knivsta med 20 000 invånare har 250 kronor så går det inte att med någon större hederlighet säga att snittkostnaden för försörjningsstöd i de två kommunerna blir 850 kronor, alltså hälften av 1450+250 eller 1700/2. Alla inser att invånarantalet måste vägas in. Då blir snittkostnaden 1358 kronor.

Om högermajoriteten valt att hämta ut ett annat diagram från samma statistiktjänst (Kolada) så hade det här synts tydligare. Enköping ligger klart under Uppsala och Tierp (och tidigare år också Heby, men deras siffror för 2021 saknas ännu).

Uppsalas folkmängd får stor tyngd. Det verkliga snittet för kostnader för försörjningsstöd år 2021 i Uppsala län var 1213 kronor. Enköpings 1202 kronor ligger därmed strax under genomsnittet. (Sannolikt är snittet i Uppsala län ännu lite lite högre eftersom Hebys siffror inte räknats upp för 2021.)

Ändå lade högermajoriteten fram förslaget.

Nu säger moderaterna och de andra att det inte ska bli några familjer eller enskilda som ska drabbas av mindre pengar i plånboken utan att det handlar om att få fler i arbete. På mötet ändrade de en mening så att det nu inte står att schablonbidraget ska sänkas utan att det handlar om att fler ska bli självförsörjande.

Det är såklart bra att högermajoriteten backar från det uttalade förslaget om att sänka nivån på försörjningsstödet, men förslaget är fortfarande tveksamt. För det första är det inget nytt att försöka få fler i arbete, det är något som flera nämnder och förvaltningar arbetar kontinuerligt med. För det andra är det knappast troligt att en så stor besparing kommer kunna göras under bara andra halvan av 2023. Risken är tvärtom stor att de hushåll som har svårast att få ekonomin att gå ihop får det ännu tuffare.

Utgångspunkten, att Enköpings kommun skulle sticka ut med såpass mycket högre kostnader än snittet i Uppsala län, kvarstår dock även efter den ändring högermajoriteten beslutade om. Vad har de för intresse av att svartmåla arbetet för att få fler människor i Enköping att klara sin egen försörjning?

Att högermajoriteten fattar beslut på felaktiga underlag är illa, men att de har en så felaktig bild av Enköpings kommun är nästan värre. Det är klart att om en kommun styrs av partier som tror att vi sticker ut på ett dåligt sätt så blir politiken också därefter. Kanske hade förslaget aldrig lagts om man från början gjort en korrekt jämförelse av kostnaderna i Enköping och snittet i Uppsala län?