Dagens Nyheter om överbetyg och brist på behöriga lärare i skola i Enköping

Idag har Dagens Nyheter en granskning av friskoleföretaget bakom Entréskolan som har verksamhet i Enköping.

Dagens Nyheters rubrik.

Artikeln handlar om skillnaden mellan skolans marknadsföring – ”de bästa legitimerade lärarna med lång erfarenhet och hög pedagogisk kompetens” – och verkligheten där skolan har avsevärt lägre andel behöriga lärare än genomsnittet.

Från Entréskolans hemsida 2023-04-23

Artikeln visar också hur skolans påstående om vinst inte stämmer samt redovisar statistik från Skolverkets databas som visar att hälften av alla elever som tog examen på Entréskolan i Västerås förra våren fick högre slutbetyg i matematik än vad de presterade på nationella provet. På Entréskolan i Enköping var det så många som 85 procent.

Så sent som i mars i år var det en interpellationsdebatt om friskolor i Enköpings kommunfullmäktige. Jag frågade då kommunalrådet Peter Book, moderaterna, om hur han såg på dels det faktum att friskolor i Enköping har lägre andel behöriga lärare, dels på på orättvisan med friskolor som sätter orättvist höga betyg. I debatten tog jag upp just matematikbetygen på Entréskolan, dock utan att nämna skolans namn. (Video från debatten finns i slutet av texten.)

Peter Book svarade på frågorna. Om betygen sade han:

”Jag förutsätter faktiskt att lärarna gör också egna bedömningar löpande, att det inte är bara det nationella provet. Och då förlitar jag mig till att lärarna har den kompetensen att avgöra och sätt de betyg de sätter.”

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book svarade på mitt inlägg där jag redovisade samma siffra för glädjebetyg som DN har med i sin granskning idag.

När det gällde frågan om hur mycket behöriga lärare Enköpings skattebetalare får för pengarna blev svaret kortfattat:

”Det tycker jag inte är en debatt vi ska ha i fullmäktige.”

Peter Book, moderaterna, i debatt om friskolors lägre andel behöriga lärare och vad Enköpings skattebetalare får för pengarna.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att moderaterna i Enköping bortser från, eller inte förstår, vinstintressets inverkan och att betyg är konkurrensmedel på skolmarknaden. Kommunalrådet litar på att professionen ska stå emot och anser att folkvalda i kommunfullmäktige ska avhålla sig från att debattera om skattepengar som ska gå till skolan används som det är tänkt.

Du kan själv se debatten i videon från kommunfullmäktigesammanträdet 2023-03-06 nedan. Mitt inlägg kommer direkt (men du kan spola tillbaka för att se också Sverker Scheutz från Vänsterpartiet som initierat debatten). Peter Books svar kommer efter cirka 47:50.

I videon syns också miljöpartiets Kenneth Hällbom uttala sig, något som vi socialdemokrater skrev en insändare om i fredags. Ja, och den centerpartist som i debatten argumenterade för att det var särskilt viktigt att få en friskola till Enköpings västra stadsdelar har nu medverkat till att underlätta för två nya i de östra.