Dagarna för LOV i Enköpings hemtjänst verkar räknade

Allt mer tyder på att LOV (lag om valfrihetssystem), alltså den privatiseringsmodell med etableringsfrihet som varit en av borgerlighetens mest omhuldade reformer, är på väg bort från hemtjänsten i Enköping. Högermajoriteten har inlett en översyn och i dagens interpellationsdebatt i kommunfullmäktige framgick det tydligt att inget parti ville försvara LOV. Istället handlade debatten om när LOV skulle kunna avslutas. Behövs det en utredning? Det tycker moderaterna och ordförande i vård- och omsorgsnämnden Bitte Myrsell. Eller kan beslutet tas direkt? Det tyckte både socialdemokraternas Solweig Sundblad och vänsterpartiets Sverker Scheutz.

Risken att utredningen ska leda till att LOV blir kvar verkar liten. Miljöpartiet, som är ett av partierna i den styrande högermajoriteten, gick upp i debatten och klargjorde att de bestämt att de vill avveckla LOV. Perioden med etableringsfrihet för privata företag i Enköpings hemtjänst verkar därmed gå mot sitt slut.