Det borde inte vara svårare att få läsa handlingar i Enköping än i Uppsala

Idag uppmärksammar Enköpingsposten den interpellationsdebatt jag hade med kommunstyrelsens ordförande Peter Book, moderaterna, på kommunfullmäktige i måndags. Hela min interpellation finns nedan och det handlar alltså om varför Enköpings kommun begränsar tillgången till handlingar på ett helt annat sätt än viktiga grannkommuner. I artikeln återges ett exempel på vad varför det här är viktigt som jag använde i debatten:

Det är en märklig ordning. Ta dagens beslut om avloppsreningsverket som exempel. Ärendet har pågått i tio år men den som vill följa det har inte tillgång till protokollen.

Ett citat från kommunfullmäktigedebatten, återgett i Enköpingsposten.

Som Enköpingsposten skriver i sin artikel är det här inte en fråga där jag tror att vi vinner på polemik utan det handlar här om att samla partier över hela skalan för att få till en ändring. Jag och socialdemokraterna kommer att följa upp detta om några månader och hoppas då att kommunen vidtagit åtgärder så att också vi ska kunna läsa gamla handlingar och protokoll.

Hela interpellationen finns nedan. Svaret från Peter Book finns att läsa här.

Varför ska Enköpings medborgare ha sämre tillgång till kommunala beslut och protokoll?

Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M)

Att kunna ta del av kommunala handlingar och protokoll är en viktig demokratifråga. Den medborgare, företagare eller fritidspolitiker som önskar sätta sig in i ett ärende eller kontakta en förtroendevald ska enkelt själv kunna hitta informationen. I många fall krävs det att medborgaren kan hitta information från flera möten, ibland flera år tillbaka i tiden för att helt kunna förstå och följa ett ärende. Tyvärr gör Enköpings kommun det svårt för medborgarna att ha insyn i beslutsprocessen över tid eftersom det bara finns handlingar och protokoll från en kort tidsperiod från respektive nämnd på hemsidan. Det är ett problem i sig, men Enköpings kommun avviker också från våra viktiga grannkommuner i väster, norr och öster. Handlingar från kommunstyrelsen, en obligatorisk nämnd som finns i samtliga kommuner, är ett bra exempel på hur Enköping gör det svårare för medborgarna.

I Uppsala kommun kan en medborgare, företagare eller fritidspolitiker som vill ta del av ett beslut från kommunstyrelsen hitta protokoll så långt bakåt i tiden som 2004 på kommunens hemsida. Samma sak gäller i Håbo. I Västerås finns protokoll sedan 2011. I Enköpings kommun är det äldsta kommunstyrelseprotokollet på hemsidan från 2022-01-11. Det är bara femton månader tillbaka i tiden. Jämför det med Uppsalas 19 år.

Med anledning av ovanstående vill jag interpellera Peter Book (M) med följande frågor:

  • varför ska inte Enköpingsborna kunna ha samma möjlighet att följa kommunala beslut som
    medborgare i våra grannkommuner?
  • vilka åtgärder är kommunstyrelsens ordförande beredd att vidta för att göra kommunala
    handlingar och protokoll mer tillgängliga för medborgarna?

2023-03-27
Johan Enfeldt
Socialdemokraterna