Lucka 23. Andel med otrygga anställningar i äldreomsorgen

Om du undrar varför det är brist på personal. Alldeles för dåligt också i kommunal drift, men tydligt att driftsform spelar roll.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.