Lucka 24. Inkomstklyftorna räknat i antal industriarbetarlöner

Ska du förfasas över klyftorna i Karl-Bertil idag? De är inte bara på väg tillbaka, de är redan här. Diagram från Makteliten 2023. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi. Och tack alla som hängt med i kalendern. Ni som är lediga: ha en skön helg! Ni som jobbar: tack för att ni håller samhället … Fortsätt läsa ”Lucka 24. Inkomstklyftorna räknat i antal industriarbetarlöner”

Lucka 22. Skattekvoten

Vi är nere på 70-talsnivåer. Konsekvenserna märks i samhället, men alltför sällan i politisk debatt. Där tycks det istället finnas en kvardröjande självbild av 90-talsnivåer. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 21. ROT-avdragets fördelningsprofil

Mer än hälften av statens 12 miljarder i ROT-utbetalningar avser avdrag från den femtedel av hushållen som har de högsta inkomsterna. Hela 35 procent går till tiondelen med högst inkomst. Den som har, åt honom skall varda givet. Ur Riksrevisionens färska rapport. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 19. Könsfördelning bland personer med ADHD

ADHD-diagnoser är vanligare bland pojkar än flickor. Så länge vi tittar på lägre åldrar. Det jämnar ut sig snabbt. Fler kvinnor har exempelvis diagnosen både som ung vuxen, och vuxen, jämfört med män. Diagram från Socialstyrelsens färska rapport. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Lucka 17. Andel sökande till yrkesprogram på gymnasiet

Alla politiker drömmer om en reform som får snabbt genomslag. Något likt detta har sällan skådats. Tvärtemot avsikten med alliansens gymnasiereform. Det tog många år innan prestigen släppte och riksdagen äntligen kunde fatta ett beslut att återställa högskolebehörigheten. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi. Diagram från SCB.

Lucka 15. Reallöneutveckling med prognos till 2024

2022 blev ett dystert rekordår med det största tappet som uppmätts sedan 1960. Ned 5,2 procent. 2023 är inte mycket bättre. Mycket att förhandla tillbaka. Diagram från LO-ekonomernas färska Ekonomiska utsikter. Och det här hänger såklart ihop med lucka 14. En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.