Lucka 4. Ojämnt fördelade otrygga anställningar

24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i arbetaryrken har en tidsbegränsad anställning, på hel- eller deltid. Motsvarande andelar för kvinnor och män i tjänstemannayrken är betydligt lägre, 9 respektive 7 procent. De mest otrygga anställningarna dominerar i grupper där tidsbegränsade anställningar är vanligast. Diagram från Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023. En julkalender om samhälle, … Fortsätt läsa ”Lucka 4. Ojämnt fördelade otrygga anställningar”

Lucka 1. RUT-avdragets fördelningsprofil

Med ett bra diagram slår man världen med häpnad. En bra grafisk representation av ett samhällsfenomen kan ge nya insikter. Häng med i årets julkalender! Ett diagram om dagen, från olika källor, men alltid i häradet välfärd, samhälle och ekonomi. Diagram från rapporten Om rutavdraget avskaffas av Ulrika Lorentzi. En julkalender om samhälle, välfärd och … Fortsätt läsa ”Lucka 1. RUT-avdragets fördelningsprofil”

När regeringsföreträdare uppmuntrar till gula fackföreningar ska vi se upp!

Igår uppmanade en regeringstjänsteman en fristående politisk organisation att starta ett fackförbund för att erbjuda Tesla ett blankt kollektivavtal. En gul fackförening alltså. Så brukar man kalla en facklig sammanslutning som styrs eller kontrolleras av arbetsgivaren i syfte att förhindra strejker eller motverka arbetarnas inflytande. Kanske ska man avfärda det som ungdomsförbundigt effektsökeri? Kanske borde … Fortsätt läsa ”När regeringsföreträdare uppmuntrar till gula fackföreningar ska vi se upp!”

Som man frågar får man svar – också om LAS

Den som åberopar opinionsundersökningar som stöd för sin sak måste också berätta hur frågorna ställdes, vilka svarsalternativen var och hur undersökningen gick till. Det gäller särskilt komplexa frågor som arbetsrätten. Om någon påstår att en undersökning visar vad svenska folket tycker om LAS är det viktigt att kontrollera hur undersökningen var gjord. Det är trots … Fortsätt läsa ”Som man frågar får man svar – också om LAS”

Oklart budskap om fasta anställningar i äldreomsorgen från Liberalerna.

I fredags läste jag ett inlägg på facebook från Anna Starbrink, regionråd i Stockholm, om Liberalernas förslag för att stärka äldreomsorgen. Mycket positivt, särskilt om vikten av att ha fast anställd personal. Jag kollade videon från pressträffen med sjukvårdspolitiske talespersonen Lina Nordquist och äldrepolitiske talespersonen Barbro Westerholm. Barbro var glasklar: ”Vi måste ha fast anställd … Fortsätt läsa ”Oklart budskap om fasta anställningar i äldreomsorgen från Liberalerna.”

Handlingsplan för rimliga arbetsvillkor

I sista numret av Aktuell i Politiken (AiP) 2019 skrev jag om arbetsvillkor i offentligt finansierade jobb. Förutom att det var nytt för mig att skriva ”vi socialdemokrater” i en text så är det ett område som jag tycker måste prioriteras. Eftersom AiP inte publicerar alla texter på nätet finns den nu i sin helhet … Fortsätt läsa ”Handlingsplan för rimliga arbetsvillkor”

En politisk öppning i debatten om skolmarknaden

Det är när detta skrivs fortfarande oklart hur det går med regering, misstroendevotum och arbetsförmedling. En sak är dock redan klar. Debatten om privata utförare i välfärden, det som brukar kallas ”vinster i välfärden” är förändrad. Svensk höger i form av M och KD har inte bara släppt idén om etableringsfrihet som en grundläggande ideologisk … Fortsätt läsa ”En politisk öppning i debatten om skolmarknaden”

Elitfeminism eller arbetsrätt?

Liberala feminister har drivit ett enträget arbete för att peka på vikten av egen inkomst för kvinnor. Det är och har varit av stor betydelse. Dessutom har liberala feminister varit drivande i arbetet för en mer jämställd föräldraförsäkring. Oerhört viktigt och dessutom framgångsrikt. Själv var jag medlem i Liberala Kvinnor av dessa skäl fram till … Fortsätt läsa ”Elitfeminism eller arbetsrätt?”

Personalen får betala besparing på personlig assistans

I veckan rapporterade UNT att Omsorgsnämnden i Uppsala kommun planerar att avveckla den egna verksamheten för personlig assistans och istället handla upp flera företag som ska driva verksamheten på entreprenad. Enligt UNT råder politisk enighet, endast V ska vara emot enligt artikeln. Skälet till beslutet är att den egna verksamheten är för dyr och man … Fortsätt läsa ”Personalen får betala besparing på personlig assistans”