Lucka 19. Könsfördelning bland personer med ADHD

ADHD-diagnoser är vanligare bland pojkar än flickor. Så länge vi tittar på lägre åldrar. Det jämnar ut sig snabbt. Fler kvinnor har exempelvis diagnosen både som ung vuxen, och vuxen, jämfört med män.

Diagram från Socialstyrelsens färska rapport.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.