Lucka 20. Pensionsavsättningar i kommuner och regioner

En tillfällig topp i pensionsavsättningar ligger bakom varsel och besparingar i bl.a vården. Eftersom det är en tillfällig topp vore det rimligt med en tillfällig lösning. Diagram ur Välfärdsgapet.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.