Lucka 17. Andel sökande till yrkesprogram på gymnasiet

Alla politiker drömmer om en reform som får snabbt genomslag. Något likt detta har sällan skådats. Tvärtemot avsikten med alliansens gymnasiereform.

Det tog många år innan prestigen släppte och riksdagen äntligen kunde fatta ett beslut att återställa högskolebehörigheten.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Diagram från SCB.