Direktiven för översyn av assistans och LSS oroar

Den sedan länge annonserade utredningen om LSS och assistans är viktig. Direktiven som kom igår innehåller flera viktiga saker. Några av de saker jag tycker behöver ses över är med, kanske framförallt frågor om anhörigas roll och frågor som rör hur individens rättigheter och önskemål kan skyddas från att bli underordnade anordnare och/eller anhöriga. Några … Fortsätt läsa ”Direktiven för översyn av assistans och LSS oroar”