Socialdemokraterna försökte rätta felet i skolbudgeten – Enköpingshögern sade nej

I samband med att Enköpings kommuns budget äntligen blev klar på kommunfullmäktige 2022-12-12 uppdagades det att kommunledningsförvaltningen gjort ett räknefel. Skolans budget hade bara räknats upp med det belopp som krävs för de kommunala skolorna, men pengar för motsvarande uppräkning till fristående skolor hade glömts bort. Lagen kräver att det ska vara lika villkor och därför saknades det 8,4 miljoner kronor.

På sammanträdet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden två dagar senare försökte vi socialdemokrater att rätta till detta genom att yrka på att nämnden direkt skulle begära en tilläggsbudget.

Ur protokollet. Yrkandet från Socialdemokraterna och Nystart Enköping förlorade med 5-4.

Högermajoriteten i nämnden med M, C, L, KD och SD sade nej, men vi fick med oss Nystart Enköping. Det räckte dock inte denna gång, men vi kommer försöka igen.