Sänk ersättningen till fristående skolor

Idag skriver jag och Boel Vallgårda från Nätverket för en likvärdig skola i SvD om varför och hur mycket ersättningen till fristående skolor behöver sänkas. Artikeln publiceras med anledning av att vi samtidigt släppte en rapport som mer i detalj redogör för beräkningarna.

När friskolesystemet infördes av Bildtregeringen 1992, fick friskolorna 85 procent av kommunernas ersättning. En utredning några år senare fastslog sedan att en rimligare nivå vore 75 procent. Trots detta är ersättningen i dag höjd till 100 procent och det var den nivån som innebar att utvecklingen med koncernskolor, riskkapital och börsnoteringar tog fart.

Vårt resonemang pekar mot att en nivå på 80 procent är rimlig. Det är något lägre än vad Bildt-regeringen räknade med, men få trodde då att vi skulle ha koncerner med lika många elever som några av landets största kommuner.

Ur artikeln i SvD.