Lucka 3. Generösa betyg i friskolor

Genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultat på nationella prov. Mest hos IES och Kunskapsskolan. Ur Jonas Vlachos rapport Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System.

Obs. Detta är efter att hänsyn tagits till resultat på de nationella proven. De stora koncernerna är alltså ena riktiga hejare på att lära ut hemkunskap och slöjd. Säg till om ni ser dem marknadsföra sig med det. Den som vill läsa mer hittar rapporten hos Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.