Lucka 4. Ojämnt fördelade otrygga anställningar

24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i arbetaryrken har en tidsbegränsad anställning, på hel- eller deltid. Motsvarande andelar för kvinnor och män i tjänstemannayrken är betydligt lägre, 9 respektive 7 procent. De mest otrygga anställningarna dominerar i grupper där tidsbegränsade anställningar är vanligast. Diagram från Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.