Längre dagar på dagis kräver mer personal

Jag skriver idag på SvD Brännpunkt tillsammans med Lina Nordquist om förskolan. I måndags kom den första undersökningen på 7 år med information om barnens vistelsetider. De har ökat från i genomsnitt 29 timmar i veckan till 31. I vår artikel visar vi vad det innebär för den faktiska personaltätheten och vad som riksdagen borde göra för att åtgärda problemet.

Skolverkets nya undersökning finns här.

Skolverkets statistik om personaltäthet.

Vår tidigare artikel om maxtaxan publicerades på Brännpunkt i somras och kalkylunderlaget finns här.