Replik till IES och Kunskapsskolan i SvD

De båda VD:arna för Kunskapsskolan och Internationella Engelska Skolan (IES) kom med en replik i SvD. De avfärdade både oss i Nätverket för en likvärdig skola och den statliga utredningen med förslag för en mer likvärdig skola. Här är vår slutreplik.