Om min bok i tidskriften Respons

Johanna Ringarp har skrivit en essä om aktuella böcker i skoldebatten i tidskriften Respons!

Boken Vad får vi för skolpengarna? kan läsas som Enfeldts rannsakningsprocess, i vilken han pedagogiskt beskriver dagens skol(marknads)system, dess konsekvenser samt tar upp de vanligaste argumenten i skoldebatten.

Johanna är docent i historia och pedagogik samt fil. doktor i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria. Jag blev mycket glad över detta. Artikeln ger också lästips om fler böcker i skoldebatten.