Gift i matproduktionen på SvD Brännpunkt


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


<kompletterad med korrigering av datumuppgift 2013-11-27 kl 1430>

Inom kort fattar regeringen beslut om en ny bekämpningsmedelsförordning. Det handlar om vilka preparat som ska tillåtas i livsmedelsproduktionen. Jag skriver idag tillsammans med Karin Karlsbro, folkpartiets grönaste riksdagskandidat, på SvD Brännpunkt och kräver att det förbud mot stråförkortningsmedel som Sverige haft fram till 2012 ska fortsätta att gälla. Tunga remissinstanser som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ifrågasätter varför det tas bort.

Annie Lööf skrev själv i somras en uppmärksammad debattartikel på temat Giftfri vardag. Där hette det bland annat att ”Sverige kan inte alltid vänta in EU-beslut” och att ”Miljö är inte något man kan välja till eller välja bort beroende på konjunkturen.” Vi hoppas att regeringen tar hennes ord i beaktande när beslutet fattas.

I artikeln hänvisar vi också till en undersökning från Lunds universitet. Den kan man läsa här. Att miljöminister Lena Eks förhoppning i Sveriges Radio 20/10 om att försäljningen nog inte blir så stor motsägs av en undersökning* 2003 där Lantmännen konstaterade både lag- och kontraktsbrott när det gällde användning av stråförkortningsmedel. Under föregående år, då stråförkortningsmedel tilläts ökade försäljningen till det dubbla (enligt Ekot i Sveriges Radio).

(* i en tidigare version påstods felaktigt att ATL-länken var från i våras, den är alltså från 2003.)


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.