Centrumdöden och politiken

Igår morse hade radion ett inslag om centrumhandelns död. Fokus låg helt på på näthandelns betydelse. Den är dock inte ensamt skyldig. Centrumhandeln fick problem långt innan näthandeln blev en viktig faktor, men näthandeln är bekväm att skylla på eftersom den individualiserar ansvaret. Det är smidigt att skylla konsumenterna för att centrumkärnorna lämnas öde. Den bilden saknar politikens ansvar. När får vi en diskussion om de storskaliga köpcentra för bilburen handel som genom politiska beslut vuxit upp utanför snart sagt alla städer?

När den bilburna externhandeln vid motorvägen slår ut butiker i centrum, dvs oftare nära där människor bor, innebär det inte bara att den lokala handeln flyttas. Det ökar sannolikt också näthandeln. De som inte har bil får helt enkelt svårare att handla i butik. Det driver då kunder som tidigare kunnat gå eller cykla till sin butik att istället handla på nätet.

Omedvetenheten om det här är svår att förstå. Debatten om centrumhandel stannar ofta vid gratis parkering. Samtidigt växer nästa köplada upp vid motorvägen och i kommunhuset förbereds inte sällan detaljplaner eller bygglov för fler. Projekt av typen ”årets stadskärna” pågår i något som liknar desperation, men framstår som helt frikopplade från det politiska ansvaret för externhandelns expansion. Ja, och från kommunernas ofta högprofilerade klimat- och hållbarhetsarbete.