Har politikerna tappat tron på politiken – debattinlägg i Dagens Arena

Efter att flera partier nu lagt fram sina förslag till hur problemet med vinster i välfärden ska hanteras (om det ens ska det) ställer jag i en artikel i Dagens Arena frågan varför alla tittar på juridik och helt bortser från de politiska aspekterna.