Riv upp det bortglömda skolbeslutet

När friskolesystemet infördes fick friskolorna 85 procent av den kommunala kostnaden i ersättningen. Idag skriver jag i Dagens Arena om det bortglömda beslutet då ersättningen höjdes till 100 procent, om konsekvenserna det fick och varför beslutet måste rivas upp.