Vinterfunderingar om integration: 5. Hur många flyttar in och ut?


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


Ett av sex inlägg med funderingar om integration, vintern 2014. Mina utgångspunkter samt länkar till alla inläggen finns här.

Aktuell statistik

2013 beviljades totalt 116.587 uppehållstillstånd (eller uppehållsrätter som det kallas om det är en EU-medborgare som får stanna längre än 3 månader). Dessa fördelades enligt Migrationsverkets statistik enligt diagrammet nedan. De gråa tårtbitarna avser studerande, EU-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt anhöriga till någon av dessa grupper. Den blå respektive gröna tårtbiten är flyktingar samt anhöriga till dessa.

uppehåll2013

Som synes stod asylinvandring för 28.998 personer eller ca 25 procent av de beviljade uppehållstillstånden. Till detta ska räknas anhöriginvandring kopplad till asylskäl om totalt 10.673 personer. Den som så vill kan alltså hävda att invandringen skulle varit 39.671 personer mindre om vi inte tagit emot flyktingar.

Antalet asylansökningar under 2013 var 54.229. Således beviljades under året asyl i motsvarande ca 50 procent av ansökningarna.

SCB har siffror på in och utflyttning, vilket inte behöver sammanfalla med migrationsverkets siffror eftersom många med uppehållstillstånd kan flytta härifrån (svenska medborgare inte minst).*

Under året utvandrade 50.600 personer. Av dessa var 34.479 personer så kallade återutvandrare, det vill säga de var födda utomlands och har någon gång tidigare invandrat till Sverige. Det var alltså fler som utvandrade än som beviljades asyl.

För 2014 finns statistik om uppehållstillstånd till och med november. Prognosen för antal asylansökningar ligger nu på 83.000 och under årets första 11 månader beviljades 32.725 uppehållstillstånd i asylärenden. Även i år ser alltså andelen som beviljas asyl ut att landa på runt motsvarande 50 procent av antalet ansökningar

Den som vill veta mer om vilka länder människor kommer hit ifrån och till vilken kategori invandrare de räknas rekommenderas statistiken på Migrationsverkets hemsida. Föredömligt uppdaterad månadsvis.

* Migrationsverket för alltså statistisk över vilka som söker eller får rätt att uppehålla sig i Sverige. SCB har statistik över hur många som flyttar in och ut.


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.