Vinterfunderingar om integration: 6. Därför är KD:s förslag dåligt


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


Ett av sex inlägg med funderingar om integration, vintern 2014. Mina utgångspunkter samt länkar till alla inläggen finns här.

Göran Hägglund skrev under rubriken ”Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet” på DN Debatt. I grund och botten består förslaget av följande förslag.

  1. Sänkt etableringsersättning till flyktingar
  2. Skattefria inkomster på upp till 100.000 kr per år för flyktingar
  3. Tillfälliga uppehållstillstånd som blir permanenta om skyddsbehovet kvarstår efter tre år eller för de som har arbete efter tre år.

Sammantaget ska dessa förslag ”skapa incitament” för arbete. Jag tycker att hela ansatsen är fel.

För det första: Ingen har visat att det är för hög etableringsersättning som avhåller flyktingar från arbete. Denna betalas ut under de två första åren, tid som ofta åtgår till att lära sig svenska och andra studier. Därmed finns inte mycket som talar för att det skulle bli fler som kommer i arbete av lägre ersättning. Allrahelst inte om det handlar om 25 kronor lägre ersättning. Det ligger nära till hands att tro att förslaget främst är tänkt för de grupper som tycker att ”invandrare får för mycket pengar”.

För det andra: Skatteregler baserade på etnicitet faller på sin egen orimlighet. Om alliansregeringens av lagrådet utdömda förslag om lägre skatter i vissa geografiska områden var dumt så är det här ännu mer obegripligt. Om integration också handlar om förtroende och förståelse mellan svenskar och invandrare så är skattemässiga fördelar för de senare antagligen inte en framgångsfaktor.

För det tredje: Tillfälliga uppehållstillstånd där det gäller att ha jobb eller fortsatt skyddsbehov på treårsdagen motverkar effektivt alla personliga incitament till utbildning. Eftersom arbetsmarknaden och samhället i allt högre grad kräver kvalificerad arbetskraft är det naturligtvis helt fel. Göran Hägglund skriver att ”förslaget kan också påverka hur många som söker asyl just i vårt land”. Sannolikt är det hela syftet.

 


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.