Snedvriden uppfattning om väljarna?


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


Varför värderas inte mittenväljaren? Hen stod för en dryg femtedel av våra röster. Utan dessa skulle vi landat farligt nära 4-procentspärren. Varför verkar de fp-väljare som säger sig stå ”Klart till höger” vara viktigare än de som svarar ”Varken eller”  på en fråga om höger-vänster-sympatier? Mitten-väljarna är ju faktiskt fler.

Jag läser folkpartiets valanalys. På sidan 19 visas ett diagram där väljarnas sympatier ritas in på en höger-vänster skala. Valanalysen konstaterar att det inte råder någon större skillnad mellan fp:s väljare och de som röstar på c eller kd. ”Skillnaden i förhållande till moderaternas väljare är också ganska liten.”

Underlaget för påståendena är vallokalsundersökningen VALU och i texten vid diagrammet står: ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv?” Alternativen var ”vänster”, ”varken eller” och ”höger”.

Det är inte sant. Frågan med svarsalternativ var denna:

valu9
En verklig VALU-blankett.

Väljaren kunde alltså placera sig olika långt höger eller vänster.

Hur såg det då ut? Det går att få tag i materialet från alltid utmärkta  henrikoscarsson.com, valforskare i Göteborg. Jag har använt de viktade siffrorna i deras rapport.

Att tyngdpunkten bland fp-väljarna ligger på den högra sidan överraskar knappast någon, men det blir intressantare att se hur svaren fördelar sig på alternativen ”Något” respektive ”Klart” till höger.

En jämförelse mellan moderaternas och folkpartiets väljare.
En jämförelse mellan moderaternas och folkpartiets väljare.

Majoriteten av folkpartiets väljare, hela 56 procent, svarar ”Något till höger” på frågan i VALU. Till höger om dem finns 17 procent och till vänster totalt 27 procent. Väljarna drar alltså snarare åt mitten från positionen ”Något till höger” än tvärtom. Hos moderaterna är det tvärtom. Där är väljare som svarat ”Klart till höger” långt fler än vänster och mitten-alternativen tillsammans, 37 mot 16 procent.

Att redovisa enbart ”vänster”, ”höger” och ”varken eller” är såklart ett val någon gjort. Att SVT ofta visat siffrorna på detta sätt är en sak, men när det handlar om att dra slutsatser om vår egen politik tycker jag att de verkliga svaren är intressantare. Det visar sig ju då att vi inte alls är lika utpräglat ”höger” som m. Det visar sig också att vi har fler väljare som är ”varken eller” än som står ”klart till höger”. Det är ett faktum som förtjänar en större diskussion, men som döljs om man som SVT, och tyvärr vår valanalysgrupp, klumpar ihop ”Något till höger” med ”Klart till höger”. Det vore ju minst lika rimligt att skapa en grupp som är mitten-höger eller till och med låta spektrat från ”något till vänster” till ”något till höger” ingå i en bredare mitt.

Folkpartiväljarnas fördelning på svarsalternativen
Folkpartiväljarnas fördelning på svarsalternativen

I den alltför vanliga ”vem-tar-vem”-diskussionen om regeringsalternativ räcker det kanske med ”höger” och ”vänster”. Själv är jag mer intresserad av politikens inriktning. Vill våra befintliga väljare gå mer till höger eller mot mitten? Och framförallt: Var finns de väljare vi faktiskt tappat?

Man måste också fråga sig vilka väljare som finns att vinna i gruppen ”Klart till höger”. Enda chansen är klassisk borgerlig kannibalism. Moderaterna dominerar stort. Folkpartiet, centern, socialdemokraterna och miljöpartiet får här inte mer än 15 procent. Ihop. Det är mindre än Sd.

Om man nu överhuvudtaget ska ägna sig åt att kolla vad väljarna tycker så är väl bilden nedan ett nog så intressant sätt att se på saken.

Väljarna enligt VALU. Med de tre alternativen "Något till vänster", "Varken eller" och "Något till höger" hopslagna till "Däremellan".
Väljarna enligt VALU. Med de tre alternativen ”Något till vänster”, ”Varken eller” och ”Något till höger” hopslagna till ”Däremellan”.


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.