Renommésnyltaren

Hörde ni följande passage i Ebba Busch tal i Almedalen idag?

”Men från Gotlands raukar till Bohus klippor. Från Ales stenar till norra Lappland.”

Lite senare följde hon upp med:

”Vi trivs bäst när vi är nära havet. Vi vill ha våra öppna landskap”.

Lät det bekant? Såklart! Det är ju från Mikael Wiehes svenska text till This land is my land och från Öppna landskap av Ulf Lundell. Men bara nästan.

Så här ser originaltexterna ut:

”Från Ales stenar, till norra Lappland. Från Bohus klippor, till Gotlands raukar”

”Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo”

Ebba eller någon i kristdemokraternas stab har vänt på citaten. Man får väl förmoda att de inte riktigt räknat med att få upphovsmännens samtycke och därför tagit det säkra före det osäkra för att inte beslås med att låna regelrätta citat.

Ebbas fortsättning på Wiehe-lånet med ”Vart du än reser i Sverige står där kyrkor som alla vittnar om vårt lands etiska arv” liknar ju för övrigt inte alls Wiehes naturlyrik om mörka skogar, höga furor, vita björkar och röda stugor. Ebbas resonemang om kristendomen utmynnade sedan i att slå fast:

”Det är detta som är vår överordnande kultur. Inte för att det är majoritetens kultur. Utan för att det är rätt kultur.”

Ord och inga visor. Och antagligen ganska långt från Mikael Wiehe som inte ens antydde några kyrkor i sin text.

Det finns såklart gott om bibel- eller psalmbokstexter som skulle fungera bra för att beskriva ett land som är förtjust i hav, ängar och kyrkor. Kristdemokraterna kunde tagit sådana citat, men valde att snylta* lite på Wiehe och Lundell istället. Orsaken går förstås bara att spekulera i, men antagligen vet de att det är Lundell och Wiehe som är vad vi skulle kalla kanon här (alltså att det är deras verk som är ”särskilt framträdande och karakteristiska och som därmed kan utgöra en del av en kulturkanon över ett land, en tid eller en civilisation”, för att låna en definition från wikipedia).

*Inom kommersiell marknadsföring är renommésnyltning ett begrepp som innebär att någon i sin marknadsföring på ett olämpligt sätt utnyttjar det goda renommé som någon annan har byggt upp. Om det varit marknadsföring hade det hela kunnat prövas mot praxis enligt 5 § Marknadsföringslagen.