Minns ni högerns raseri om familjeveckan? Nu vill kristdemokraterna förlänga föräldraledigheten med sex (!) månader

2018 föreslog socialdemokraterna en reform där familjer skulle kunna få ledigt fem dagar per år när skolan/förskolan var stängd. Reformen skulle införas successivt och fullt utbyggd kosta fem miljarder. Högern gick i spinn. Svenskt Näringsliv spred en kalkyl om en samhällsekonomisk kostnad på nästan 33 miljarder. Att den effektivt smulades sönder av nationalekonomer hindrade inte högern att jämföra kostnaden med budgeten för polisen. Moderatkvinnornas ordförande, riksdagsledamoten Josefin Malmqvist, hävdade att vi kunde få 58.932 poliser för pengarna. (Vilket med tanke på att vi då hade knappt 21.000 poliser i lander faktiskt var lite sorgligt.)

Ebba Busch rasade och ställde möjlighet att vara ledig näs skolan var stängd mot satsningar på assistans. Några sådana har vi för övrigt inte sett från KD efter valet. Ersättningen för assistans räknas upp med långt mindre än vad lönerna ökar och med mindre än en tredjedel av höjningen av försörjningsstödet. Funktionsrättsorganisationerna fick inga nya pengar alls utan måste skära ned för att hantera kostnadsökningar.

I helgen har KD sitt riksting och behandlar en proposition, alltså ett förslag från partistyrelsen, om ny familjepolitik. Första punkten handlar om att förlänga föräldraförsäkringen med sex (6) månader. Eftersom föräldraledigheten kostar staten uppåt 40 miljarder för 13 månader på sjukpenningnivå handlar KD:s förslag om en ökad kostnad i storleksordningen 15-20 miljarder. Skulle Svenskt Näringsliv göra en likadan kalkyl som för familjeveckan skulle siffran förstås bli mångdubbelt större.

Var är näringslivshögern och moderaterna nu när ett regeringsparti på deras egen sida föreslår dramatiska utgiftsökningar för mer ledighet och mindre arbete?