Transportinfrastruktur är borde vara till mer för oss resenärer än för företagen som bygger

För en tågresenär innehåller gårdagens DN-artikel om kommande neddragning av trafiken på sträckan Stockholm-Göteborg ren ondska. På grund av upprustning måste trafiken dras ned till hälften, men det visar sig att det skulle gå att lösa detta med mindre störningar. Om arbetet förläggs nattetid och utförs med specialutrustning skulle störningarna kunna minimeras. Trafikverket säger också att de samhällsekonomiska kostnaderna skulle bli lägre. MEN ÄNDÅ väljer Trafikverket en metod som kommer innebära mer störningar. FÖR ATT DET INTE SKA BLI ORÄTTVIST MOT ENTREPRENÖRER SOM JOBBAR MED SÄMRE TEKNIK. Jag skär tänder.

Det här är för övrigt också långt ifrån svenska traditioner av att låta företag med ny och bättre teknik slå ut äldre verksamheter och på så vis stärka oss som land.

Ur artikeln: ”Den metod Trafikverket valt kräver enligt operatörer DN talat med omkring 24 timmars aktivt arbete för att byta den så kallade utliggaren och tråden på en sektion av järnvägen, motsvarande 1200 meter.
Men med den maskin som statens eget underhållsbolag har tar samma jobb bara kring åtta timmar. En holländsk entreprenör med stor verksamhet i Sverige har maskiner som uppges klara den dubbla sträckan, 2400 meter, på drygt sex timmar. Men ingen av dessa sätts in här.”